บอร์ดเคาะเลือก “ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์” ขึ้นแท่นเลขาธิการ กบข.คนใหม่

ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

บอร์ด กบข. มีมติเลือก “ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์” ผ่านคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กบข.คนใหม่ เผยกระบวนการขั้นต่อไปเจรจาข้อตกลงค่าตอบแทน คาดประกาศผลเดือน ม.ค. 67

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 รายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีมติเลือกนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ที่ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ กบข. คนใหม่ แทน ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคนปัจจุบัน ที่จะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปี 2566 นี้

หลังจากนี้ จะต้องมีการรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา และ เดินหน้ากระบวนการเจรจาเรื่องค่าตอบแทน เงินเดือน เพื่อทำสัญญาจ้าง ซึ่งคาดว่าจะประกาศทางการได้ในเดือน ม.ค. 2567

ทั้งนี้ นายทรงพล ปัจจุบันอายุ 50 ปี มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งสำคัญ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย, กรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, กรรมการองค์การเภสัชกรรม, กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน) และ กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งเป็นการต่อวาระที่ 2 หลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา