อัพเดต 5,000 ร้านค้า ออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ได้-เปิดทางใช้สิทธิ Easy E-Receipt

Easy E-Receipt

เปิดข้อมูลกรมสรรพากรเผยผู้ประกอบการ/ร้านค้าอยู่ในระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 5,000 ราย สามารถเข้าร่วมมาตรการ “Easy E-Receipt” ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 50,000 บาทได้ พร้อมเผยวิธีสมัครเข้าระบบ “e-Tax Invoice & Receipt” และ “e-Tax Invoice by Time Stamp”

วันที่ 5 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลจากกรมสรรพากรระบุว่า จนถึง ณ 5 ม.ค. 2567 มีผู้ประกอบการอยู่ในระบบ e-Tax Invoice & Receipt แล้วทั้งสิ้น จำนวน 3,145 ราย ขณะที่ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ e-Tax Invoice by Time Stamp ล่าสุด มีทั้งสิ้น 2,139 ราย

ทั้งนี้ ตามมาตรการ Easy E-Receipt ที่ให้นำค่าซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศ มาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2567 นั้น ปีนี้กรมสรรพากรกำหนดให้สิทธิเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร แตกต่างจากใบกำกับภาษีและใบรับในรูปแบบกระดาษอย่างไร

ทั้งนี้ e-Tax Invoice & e-Receipt คือ ใบกำกับภาษี (e-Tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt) ที่ได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้ลงลายมือชื่อโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ซึ่งประชาชนไม่ต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีและจัดส่งให้กรมสรรพากรในการเข้าร่วมมาตรการ โดยสามารถใช้ข้อมูล e-Tax Invoice ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และเจ้าหน้าที่จะไม่ขอให้ส่งใบกำกับภาษีอีก หากมีข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรแล้ว

ผู้ประกอบการสามารถสมัคร e-Tax Invoice ได้อย่างไร

ผู้ประกอบการสามารถสมัคร e-Tax Invoice ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือที่ https://etax.rd.go.th โดยกดไปที่เมนู “ลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก” หลังจากนั้นผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอ บ.อ.01 และยืนยันตัวตนด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านโปรแกรมลงทะเบียนและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Ultimate Sign & Viewer) โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารให้กรมสรรพากรพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาวิธีการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://etax.rd.go.th และกดไปที่เมนูสนับสนุน>คำแนะนำ/คู่มือการใช้งาน ผู้ประกอบการที่ต้องการสมัคร e-Tax Invoice by Time Stamp ควรเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/27659.html โดยกดไปที่เมนู “ยื่นคำขออนุมัติ” เพื่อกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและพิมพ์เอกสาร ก.อ.01

สรรพากรตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการเข้าระบบ 1 หมื่นราย

ก่อนหน้านี้ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมตั้งเป้าหมายว่า จากมาตรการที่ออกมารอบนี้ จะสามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบนี้เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 รายได้ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ประมาณ 600,000-700,000 ราย ซึ่งส่วนที่จะดึงเข้าระบบตามมาตรการนี้จะเป็นร้านค้าเป็นหลัก เนื่องจากคนที่อยู่ในระบบ VAT บางส่วนก็ไม่ใช่ร้านค้าที่ขายสินค้า ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ด้วย


“ถ้าเข้าระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน แต่อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่ที่ระบบพร้อม แต่ก็มีอีกแบบที่ให้รายเล็กสามารถเข้าได้ ก็คือ e-Tax Invoice by e-Mail ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการแค่ 7 วัน รูปแบบนี้มีมือถือแค่เครื่องเดียวก็สามารถทำได้ แต่ร้านค้าเหล่านี้ต้องอยู่ในระบบ VAT อยู่แล้ว ล่าสุดเราได้เรียกสรรพากรพื้นที่คุย มีการให้นโยบายไปอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมแล้ว” น.ส.กุลยากล่าว