สรรพากร ชี้แจงเพิ่ม ยื่นภาษีออนไลน์ เจอชื่อ 2 บริษัท จ่ายเงินได้

สรรพากร

โฆษกกรมสรรพากรชี้แจงเพิ่มเติมกรณียื่นภาษีออนไลน์แล้วมีช่องรายได้แปลก ๆ ปรากฏชื่อ 2 บริษัท เป็นผู้จ่ายเงินได้ ชี้เกิดข้อผิดพลาดจากการปรับปรุงระบบ ยังไม่กระทบผู้เสียภาษีแน่นอน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีมีกระแสการยื่นภาษีทางออนไลน์ แล้วมีช่องแสดงรายได้แปลก ๆ โผล่ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้กรมชี้แจงว่า เกิดจากการปรับปรุงระบบนั้น

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า กรณีที่มีการแสดงข้อมูลรายได้ไม่ถูกต้องในระบบการยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร โดยปรากฏชื่อ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นผู้จ่ายเงินได้ เป็นความผิดพลาดของกรมสรรพากรในการปรับปรุงระบบ ไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินได้ของทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว และได้มีการประสานงานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและขออภัยต่อผู้จ่ายเงินได้ทั้งสองรายแล้ว

กรมสรรพากรขออภัยมาในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้ อีกครั้ง

“คนที่ยื่นเข้ามาช่วงนั้น มีแค่ไม่กี่รายและกรมยืนยันว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน ไม่ต้องกังวล” โฆษกกรมสรรพากรกล่าว