สรรพากรแจงแล้ว ดราม่ายื่นภาษีออนไลน์

สรรพากร

โฆษกกรมสรรพากรชี้แจง กรณียื่นภาษีออนไลน์แล้วมีช่องรายได้แปลก ๆ โผล่ขึ้นมา ยันเกิดจากปรับปรุงระบบ ล่าสุดใช้งานได้ปกติแล้ว

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงถึงกรณีมีกระแสการยื่นภาษีทางออนไลน์ แล้วมีช่องแสดงรายได้แปลก ๆ โผล่ขึ้นมา ซึ่งมีการตั้งคำถามกันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์

โดยโฆษกกรมสรรพากร ระบุว่า เนื่องจากกรมสรรพากรมีการปรับปรุงระบบใหม่ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่ 18.00 น. ทำให้มีข้อมูลบางรายการคลาดเคลื่อนบนระบบ myTax Account ขณะนี้กรมสรรพากรแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบได้ตามปกติ

กรมสรรพากรจึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้