เปิดขั้นตอน เช็กราคา-ภาษีไวน์ นำเข้า ผ่านเว็บไซต์สรรพสามิต ทำอย่างไร

ภาษีไวน์
ภาพจาก Canva

เปิดแล้วขั้นตอนเช็กข้อมูลราคา-ภาษีไวน์ นำเข้าจากต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ กรมสรรพสามิต https://price-searcher-excise.web.app วิธีการเข้าสู่ระบบ การค้นหาชนิดไวน์ พร้อมการคำนวณภาษีสุราต่อหน่วย ทำอย่างไรเช็กเลย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ตามที่กรมสรรพสามิต ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้เสนอ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 นั้น มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บอัตราภาษี ดังนี้

ไวน์และฟรุตไวน์

– ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับเป็นจัดเก็บอัตราเดียวที่ 5% และปรับลดอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ จาก 1,500 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เหลือ 1,000 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี

– ฟรุตไวน์ หรือสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่น หรือไวน์องุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับลดเหลือ 0% ทั้งหมด และอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นอัตราเดิม 900 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี

สุราแช่

– สุราแช่พื้นเมือง เช่น อุ กะแช่ สาโท ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% ปรับลดเหลือ 0% ขณะที่ภาษีตามปริมาณเก็บในอัตราเท่าเดิม 150 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี

– สุราแช่ที่มีสุรากลั่นผสมและมีแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี ให้เก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% เท่าเดิม และปรับขึ้นภาษีตามปริมาณจากเดิม 150 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เป็น 255 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตเปิดให้ประชาชนสามารถค้นหาชื่อ มูลค่า เช็กภาษีไวน์ได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพสามิต โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนการสมัคร

  1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพสามิต https://price-searcher-excise.web.app

– เมื่อเข้าเว็บไซต์แล้ว ให้เรากดปุ่ม “สมัครสมาชิก”

2.อ่านเงื่อนไขการใช้งาน แล้วกด “ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการตามรายงานข้างต้น”

3.กรอกข้อมูลส่วนตัว

-อีเมล

-ตั้งค่ารหัสผ่าน

-ชื่อ นามสกุล

4.จากนั้นระบบจะให้ผู้สมัครยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์ สำหรับการใช้บริการตรวจสอบข้อมูลสุรานำเข้าเพื่อประเมินมูลค่า

5.กดยืนยันตามลิงก์ แล้วเข้าสู่ระบบ

6.ระบบจะเข้ามาที่หน้า ค้นหาชื่อและมูลค่าของสุรา

เว็บสรรพสามิต

วิธีค้นหาชื่อ-มูลค่าของสุรา

1.ค้นหาโดยใช้ภาพ

-วางไฟล์รูปหรือเลือกไฟล์รูป ตรงกรอบมุมซ้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 640×640 พิกเซล

2.ค้นหาโดยใช้ชื่อ

-ชื่อสินค้า

-ปีที่ผลิต

-ขนาดบรรจุภัณฑ์

-มูลค่าสินค้า จากต่ำไปสูง

-ประเภทสินค้า

3.จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลสินค้า

-มูลค่าเบื้องต้น

-ประเทศที่ผลิต

-ปีที่ผลิตสินค้า

-ปริมาณแอลกอฮอล์

เว็บสรรพสามิต

โดยสามารถกด “รายละเอียดเพิ่มเติม” เพื่อตรวจสอบ การคำนวณภาษีสุราต่อหน่วย จากข้อมูลของกรมสรรพสามิตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแต่ล่ะวัน และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%