กรุงไทย ชี้จังหวะลงทุน บอนด์ออมทรัพย์ รับวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย Krungthai

ธนาคารกรุงไทย มองแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ขาลง ชี้เป็นจังหวะเข้าลงทุน พลิกเงินออมให้มั่นคง ในพันธบัตรออมทรัพย์-หุ้นกู้ ต่อยอดลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์อายุ 5-10 ปี ที่ให้ผลตอบแทนสูง ลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีนี้จะเข้าสู่ช่วงขาลง โดยการลดอัตราดอกเบี้ยของไทยอาจจะเกิดขึ้นก่อนสหรัฐอเมริกา และประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ เพราะจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยสนับสนุนให้สามารถปรับลดดอกเบี้ยได้ โดยมองว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้จะปรับลดลงไปที่ระดับ 2.00% จากปัจจุบันอยู่ที่ 2.50% และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวไปอีกหลายไตรมาส

จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นจังหวะเหมาะสำหรับการเข้าลงทุนในตราสารหนี้ อายุประมาณ 5-10 ปี โดยเฉพาะการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งมีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนในระดับสูง  โดยมองว่า การเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาทนั้น มีความน่าสนใจ ทั้งการลงทุนในระยะสั้นหรือถือลงทุนในระยะยาว เพราะอัตราผลตอบแทนสูง แม้หักภาษีแล้วยังมีความคุ้มค่า สะท้อนถึงเป้าหมายของกระทรวงการคลังในการส่งเสริมการออมของประชาชน

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง บนวอลเลต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40 % ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 6-19 มีนาคม 2567 และร่วมจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์อีก 2 รุ่น คือ อายุ 5 ปี และ 10 ปี  สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี และ 3.40% ต่อปีตามลำดับ

เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ส่วนวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และองค์กรอื่นที่ไม่แสวงหากําไร) อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการรับซื้อและขายคืนพันธบัตรและหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนดผ่านตลาดรอง เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนปรับพอร์ตตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยสามารถตรวจสอบรุ่น ราคารับซื้อ และทำรายการได้ตลอด 7 วัน 24 ช.ม. ผ่านบริการ Money Connect บนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ และหุ้นกู้ทั่วไป ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์หรือหุ้นกู้รุ่นวอลเลตสามารถทำรายการได้ผ่านแอปเป๋าตัง ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111