บลจ.ทิสโก้ เปิดกอง TISCOAI รับเทรนด์ AI เริ่มขาย 18-26 มี.ค.นี้

TISCO

บลจ.ทิสโก้เสนอขายกองทุนเปิดทิสโก้ AI & Big Data (TISCOAI) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลข้อมูล มั่นใจกองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนดี เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 18-26 มี.ค.นี้

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้เชื่อมั่นว่าการลงทุนในหุ้นที่เป็นเมกะเทรนด์โลกจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ลูกค้า

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ
สาห์รัช ชัฏสุวรรณ

ล่าสุด บลจ.ทิสโก้ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data (TISCOAI) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ลงทุนใน Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน 1C (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2567

“นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามาขับเคลื่อนภาคธุรกิจต่าง ๆ ของโลก เช่น อุตสาหกรรมการเงิน การเกษตร การคิดค้นนวัตกรรมยาธุรกิจบริการลูกค้า กฎหมาย โซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยข้อมูลจาก GlobalX คาดว่าภายในปี 2573 ภาคธุรกิจจะลงทุน AI มูลค่ามากถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณ 69% ของเม็ดเงินทั้งหมดจะเข้าไปลงทุนใน Software และที่เหลือจะลงทุนใน Hardware

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจ AI จะกลายมาเป็นเบื้องหลังของการขับเคลื่อนธุรกิจต่าง ๆ แห่งโลกในอนาคต และเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงตามความต้องการของภาคธุรกิจ และผู้บริโภค” นายสาห์รัชกล่าว

Advertisment

สำหรับจุดเด่นของกองทุน TISCOAI คือ เน้นลงทุนในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก AI โดยตรง และเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจะเน้นหุ้นขนาดใหญ่ และเน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ในประเทศสหรัฐ เพราะค่อนข้างเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาระดับหนึ่งแล้ว

เช่น NVIDIA ผู้ชนะรายแรกแห่งยุค AI ผู้ผลิตชิป GPU รายหลักของโลก Meta ที่นำ AI เข้ามาใช้งานในหลายรูปแบบ เช่น Emu ซึ่งเป็น AI สำหรับสร้างสรรค์ภาพจากตัวอักษร และ Salesforce ซึ่งนำ Software การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บนระบบ Cloud อันดับ 1 ของโลก ที่นำ AI มาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งาน

พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน TISCOAI ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2567 ยอดเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 10,000 บาท ยอดเงินลงทุน 5,000,000-9,999,999 บาท รับหน่วยลงทุน TISCOSTF มูลค่า 5,000 บาท ยอดเงินลงทุน 1,000,000-4,999,999 บาท รับหน่วยลงทุน TISCOSTF มูลค่า 1,000 บาท ยอดเงินลงทุน 500,000-999,999 บาท รับหน่วยลงทุน TISCOSTF มูลค่า 500 บาท และยอดเงินลงทุน 100,000-499,999 บาท รับหน่วยลงทุน TISCOSTF มูลค่า 100 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือแอปพลิเคชั่น TISCO My Funds ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา

Advertisment