พิชัย ชุณหวชิร โอนหุ้น “บางจาก” ขายหุ้น BCPG เกลี้ยงพอร์ต จับตานั่งขุนคลัง

BCPG

“พิชัย ชุณหวชิร” โอนหุ้น “บางจาก” 4.5 แสนหุ้น ผ่าน บล.เอเซีย พลัส ล่าสุดขายหุ้น BCPG เกลี้ยงพอร์ต 1.1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.30 บาท มูลค่า 8.5 ล้านบาท หลังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 ก.พ. 67 จับตากระแสแรง ตัวเต็งนั่งขุนคลังคนใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) โดยนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) และประธานกรรมการ บมจ.บีซีพีจี (BCPG)

โดยพบว่าได้มีการทำธุรกรรมโอนหุ้น BCP และขายหุ้น BCPG ที่ตนเองถือไว้ออกไปเกลี้ยงพอร์ต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2567 ได้ดำเนิน “โอนหุ้น” BCP ออกจากพอร์ตทั้งหมดจำนวน 450,000 หุ้น โดยทำรายการนอกตลาดผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

2.เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2567 ได้ดำเนินการขายบิ๊กลอตหุ้น BCPG จำนวนรวม 1,169,642 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 7.30 บาท คิดเป็นมูลค่า 8,538,386.6 บาท อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของ ก.ล.ต. ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อผู้รับซื้อ

Advertisment

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567 ในการประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (บอร์ด ตลท.) ได้มีมติเลือกนายพิชัย ชุณหวชิร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 18 แทนนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีกระแสมาแรงกับตัวเต็งนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่อีกด้วย