ธปท.ยันไม่ผ่อนเกณฑ์ LTV ชี้ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด เหตุผู้กู้เสี่ยงสูง

ธปท.ยันไม่ผ่อนเกณฑ์ LTV เชื่อมาตรการเปิดทางให้ผู้กู้บ้านหลังแรกสูง 100-110% หรือบ้านหลัง 2 และ 3 สูง 80-90% สูงกว่าประเทศอื่น ชี้ แม้ผ่อนคลายมาตรการเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ย้ำเป็นเรื่องความเสี่ยงของผู้กู้

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีที่มีภาคเอกชนขอให้พิจารณาผ่อนคลายเรื่อง มาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ LTV นั้น ว่า ปัจจุบันเกณฑ์ LTV เปิดทางให้ผู้กู้สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกได้อยู่แล้ว โดยผู้กู้สามารถกู้ได้สูงสุด 100-110% ถ้ารวมสินเชื่อ Top-up หรือสินเชื่อเพื่อการตกแต่งบ้านแล้ว

ขณะที่บ้านหลังที่ 2 หรือ 3 สัดส่วน LTV จะเห็นว่าสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้อยู่ที่ระดับ 80-90% ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่อยู่ 60-70% ก็มี เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของ LTV แต่เป็นเรื่องของความเสี่ยงของผู้ที่เข้ามาขอสินเชื่อมากกว่า ดังนั้น การปรับเกณฑ์ LTV อาจจะแก้ไขไม่ตรงจุดเสียทีเดียว

สำหรับกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) มีการผ่อนคลายเกณฑ์การให้สินเชื่อตามมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ นั้น มองว่า เป็นรูปแบบการทำธุรกิจของสถาบันการเงินนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้วย เพราะเป็นสถาบันการเงินที่มีการรับเงินฝาก การจะปล่อยสินเชื่อก็ต้องดูแลความเสี่ยง แต่อาจจะมีรูปแบบการพิจารณาสินเชื่อที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้น

“การหย่อนเกณฑ์เป็นรูปแบบการทำธุรกิจ ซึ่ง SFIs เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์สถาบันการเงิน ที่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐาน”

Advertisment