ธปท. ชี้อยู่ระหว่างหาทางลดผลกระทบ IFRS9

ธปท. รับทบทวนผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 หลังสภาวิชาชีพบัญชี ชี้อาจกระทบต้นทุนของธุรกิจเอสเอ็มอี

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีมีแผนจะนำการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานการเงิน-IFRS 9 มาใช้ในประเทศไทยในปี 2562 หลังจากวันบังคับใช้ของต่างประเทศ 1 ปี (ซึ่งบังคับใช้ในปี 2561) ธปท. ได้หารือร่วมกับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในแง่ระบบและเตรียมการตั้งสำรองอันเป็นผลสืบเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งโดยรวมแล้วสถาบันการเงินเองก็ดำเนินการเตรียมตัวและพร้อมแล้ว


อย่างไรก็ดี มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME ด้วยเหตุนี้ ทราบมาว่า
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) จะนำผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME (ในแง่ของต้นทุนการขอสินเชื่อที่อาจสูงขึ้นและการเข้าถึงสินเชื่อที่อาจยากขึ้น) มา
ประกอบการพิจารณาเพื่อความรอบคอบ รวมถึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางที่จะช่วยลดผลกระทบในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว