“ธนารักษ์” เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย 1 คนต่อ 1 สิทธิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมธนารักษ์แจ้งว่าเนื่องจากความต้องการเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายของประชาชนมากเกินจากการยอดการผลิต ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีไว้เป็นที่ระลึกอย่างทั่วถึง หน่วยรับจองของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศขอเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย 1 คนต่อ 1 สิทธิ