กรมธนารักษ์พร้อมจ่ายจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.62

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2562) ณ กรมธนารักษ์ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าตามที่กรมธนารักษ์ได้เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทั่วประเทศ โดยมีกำหนดรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกดังกล่าว ณ สถานที่ ที่ท่านสั่งจอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานรับจองของกรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (วันและเวลาราชการ)

• กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ฉบับจริง)

• กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับต้องนำใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) โดยให้ผู้สั่งจองลงลายมือชื่อมอบอำนาจด้านหลังใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริงและสำเนา)

หน่วยงานรับจองอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

• กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบเสร็จรับเงิน หรือใบยืนยันการรับจองเหรียญและสลิปรายการชำระเงินค่าจองเหรียญของธนาคาร (ฉบับจริง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ฉบับจริง)

• กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบอำนาจต้องนำใบเสร็จรับเงิน หรือใบยืนยันการรับจองเหรียญและสลิปรายการชำระเงินค่าจองเหรียญของธนาคาร (ฉบับจริง) พร้อมหนังสือมอบอำนาจและ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริงและสำเนา)

• กรณีจองผ่านทาง Website ผู้สั่งจองต้องยืนยันรายละเอียดคำสั่งซื้อ

• กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบเสร็จผลการชำระเงินการรับจองเหรียญของบริษัทฯ (ฉบับจริง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ฉบับจริง)

• กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบเสร็จผลการชำระเงินการรับจองเหรียญของบริษัทฯ (ฉบับจริง) พร้อมหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริงและสำเนา)

• กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบสลิป (ฉบับจริง) หรือ SMS การรับจองเหรียญ พร้อมบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ฉบับจริง)

• กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบอำนาจต้องนำใบสลิป (ฉบับจริง) หรือ SMS การรับจองเหรียญ พร้อมหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริงและสำเนา)

กรณีหลักฐานการรับเหรียญข้างต้นสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความพร้อม บัตรประจำตัวประชาน (ฉบับจริง) หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความและ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริงและสำเนา)

ผู้สั่งจองที่ขอรับเหรียญทางไปรษณีย์ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเหรียญได้ที่ http://thailandpostmart.com/track

กรณีไม่มารับเหรียญหลัง 6 เดือนไปแล้ว สามารถติดต่อรับเหรียญได้ ดังนี้

• กรณีสั่งจองในส่วนกลาง รับเหรียญได้ที่ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

• กรณีสั่งจองในส่วนภูมิภาค รับเหรียญได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ที่ท่านได้สั่งจองในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ

นายอำนวย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่จองเหรียญที่ระลึกแพลทินัม (Platinum) รับเหรียญได้ที่กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• กรมธนารักษ์ โทร. 0 2278 5641 , 0 2265 6000 และ 0 2273 0899 – 903

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โทร. 0 2281 0345 – 51
สำนักบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7900

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1111

• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545

• บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โทร. 0 2826 7788

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ