“กรมบังคับคดี” ตั้งโต๊ะสำนักงานใหญ่ “บินไทย” ให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับคืนหนี้ถึง 2 พ.ย.นี้

การบินไทย

กรมบังคับคดี ร่วมกับ “การบินไทย” เปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีให้ ”เจ้าหนี้” ยืนคำขอรับชำระหนี้ตั้งแต่ 25 ก.ย. -2 พ.ย.นี้

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่าจากที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ขณะที่กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดให้บริการยื่นคำขอรับชำระหนี้ บริษัท การบินไทยฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.-2 พ.ย. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

รวมทั้งที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต พร้อมกันนี้เจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://tgreorg.led.go.th/

นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 0 2887 5026 -29 และ 0 2887 5052 หรือกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 0 2887 5095-97 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th