“เนชั่น” แจง 8 ปม หุ้น “NMG” ถูกแขวนเครื่องหมาย “C” ชู 6 ยุทธศาสตร์พลิกฟื้นธุรกิจ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “NMG” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2563 ว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน และ ผู้ที่กี่ยวข้อง ในการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกคงเครื่องหมาย “C” เนื่องด้วยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2563

ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สาเหตุมาจาก

-บริษัทมีผลขาดทุนสะสมของงบการงินรวม ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558
-ภาระหนี้สินของบริษัท ณ วันที่ ม.ค. 2561 เท่ากับ 3,935 ล้านบาท
-การด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
-ผลการดำเนินงานขาดทุนของช่องทีวีดิจิตอล สปริง 26 (NOW26) ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2557 – 15 ส.ค. 2562
-ผลกระทบจากการปรับปรุงรายได้ค้างรับที่ไม่เป็นจริง ปี 2558-2559 ทำให้ผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 690 ล้านบาท
-ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
-การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมอย่างรุนแรง ( Disruptive Technology)
-การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ยุทธตาสตร์แนวทางแก้ไข ดังนี้

1.ปรับขนาดธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ : Trasform หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์ The Nation ไปสู่ Digial Platform

2.พัฒนาบุคคลากร ให้มีทักษะความรู้ที่หลากหลาย (Multi-Skill)

3.นโยบายทุก BU ต้องสามารถทำกำไรได้4. ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท เข้าตรงถึงลูกค้า (B2C) เช่น ธุรกิจ Home Shopping , ธุรกิจทัวร์ , Premium Course
(DTC), ธุรกิจอบรม – ปัญญาธุรกิจ

5.เพิ่มรายได้จากช่องทางการจำหน่าบ (Platform) ใหม่ ๆเพื่อทดแทนการถดถอยของสื่อสิ่งพิมพ์

6.ลดและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ