ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ “จ่ายเฉพาะต้น-ลดดอก-ยืดเวลาชำระ” เริ่มแล้ว!

เงิน

มหกรรมไกลเกลี้ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อฯ เริ่มแล้ว วันนี้ (14 ก.พ.) วันแรก ถึง 14 เม.ย. 64 กลุ่มลูกหนี้ “เอ็นพีแอล” ชำระแค่เงินต้น ไม่มีดอกเบี้ย 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 หลังธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี และสถาบันการเงิน 21 แห่ง จัด “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้  ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 14 เมษายน 2564 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สำหรับข้อเสนอลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ทั้งอยู่ระหว่างฟ้องร้องและฟ้องร้องแล้ว หรือมีคำพิพากษาแล้ว จะได้รับข้อเสนอ 3 แนวทาง ได้แก่

               

1.กลุ่มลูกหนี้ เอ็นพีแอล ที่มีคำพิพากษาและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว มีข้อเสนอให้ชำระเฉพาะเงินต้น ไม่มีดอกเบี้ย โดยมีการวางกรอบการชำระหนี้ไว้ 3 ระยะ คือภายใน 3 เดือน ภายใน 3 ปี และภายใน 5 ปี หากชำระได้ตามแผนก็จะยกดอกเบี้ยให้ลูกหนี้

2.ลูกหนี้ เอ็นพีแอล ที่ยังไม่ถูกฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องแล้ว เมื่อสมัครเข้าร่วมมหกรรมฯ จะมีการรับเรื่องเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ของศาล พร้อมกันนี้ ยังมีข้อเสนอผ่อนชำระ ระยะยาว เช่น ภายใน 10 ปี เป็นต้น

3.กลุ่มที่ขาดสภาพคล้องชั่วคราว ค้างชำระเกิน 3 เดือน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยแปรสภาพหนี้เป็นระยะยาว คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลง

ส่วนกรณีลูกหนี้สถานะดี แต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว โดยค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน สามารถแปลงสินเชื่อระยะสั้น เป็น สินเชื่อระยะยาว (เทอมโลน) สูงสุด 48 งวด อัตราดอกเบี้ย 12% และสามารถคงวงเงินในบัตรเครดิตได้ และไม่มีผลต่อประวัติการชำระหนี้ผ่านข้อมูลเครดิตบูโร

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปสู่งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรและสินเชื่อทางเว็บไซต์ ของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี  หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธปท.รวมทั้งเว็บไซต์ผู้ให้บริการทางการเงินที่ร่วมงานได้

ประชาชนที่ไม่ชำนาญการกรอกข้อมูลออนไลน์ สามารถโทรติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.จะมีเจ้าหน้าที่ของ ธปท.ช่วยบริการกรอกข้อมูล

หรือ ถ้าเป็นช่วงนอกเวลาทำการตลอด 24 ชั่วโมงท่านสามารถส่งอีเมล์มาที่ [email protected] ฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ไว้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อท่านกลับไป หากท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือขั้นต่ำตามข้อตกลงของมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ หรือมีการเรียกค่าใช้จ่ายอื่นอย่างไม่ธรรม สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวมาที่ ศคง. โทร 1213