กางไทม์ไลน์ปรับโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่ม SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB เปิดขั้นตอนการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นกลุ่ม SCB ก่อนนำหุ้นบริษัท เอสซีบี เอกซ์ หรือ “SCBX” เข้าจดทะเบียนใน ตลท. และเพิกถอนหุ้น SCB ภายในเดือน มี.ค. 65 นี้

วันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้ประกาศเปิดขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SCB และการนำหุ้นของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

โดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจโดยอนุมัติให้ดำเนินการแลกหุ้น (Share Swap) จาก “SCB” เป็น “SCBX” และนำหุ้น “SCBX” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ “SCB”

ช่วงเดือนมีนาคม 2565 หุ้น “SCBX” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) และเพิกถอนหุ้น “SCB” ในวันเดียวกัน

ช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ถือหุ้นทำคำตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จากบริษัท “SCBX” (1 หุ้น SCB ต่อ 1 หุ้น SCBX โดยผู้ถือหุ้นต้องตอบรับคำเสนอซื้ออย่างน้อย 90%


ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 “SCB” จ่ายเงินปันผลให้ “SCBX” จำนวน 70,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนิน การดังต่อไปนี้

  • นำไปซื้อกิจการบางส่วนจากธนาคารตามแผนปรับโครงสร้างของกลุ่ม
  • นำไปลงทุนในกิจการใหม่ ๆ ตามแผนงานของกลุ่ม
  • นำไปใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของ “SCBX”
  • นำไปจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการและนโยบายของกลุ่ม

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ Tender Offer มากกว่า 90% ผู้ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อจะยังคงถือหุ้นของธนาคาร SCB ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเสียสิทธิที่พึงได้จากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ