ธปท.เปิดแนวทางอนุญาต “แบงก์-กลุ่มธุรกิจการเงิน” ลงทุนคริปโต-โทเค็น

คริปโท
REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

ธปท.เปิดแนวทางกำกับ “แบงก์-กลุ่มธุรกิจการเงิน” แจงรายละเอียดการอนุญาตให้ถือหุ้นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการถือครอง “คริปโต-โทเค็น” แบบใดทำได้บ้าง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยเกี่ยวกับลงทุน (ถือหุ้น) ในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารพาณิชย์ หรือกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ ว่าอะไรสามารถทำได้บ้าง ดังต่อไปนี้

1) กรณีธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เช่น ศูนย์ซื้อขาย (Exchange), นายหน้าซื้อขาย (Broker), ผู้ค้า (Dealer), ที่ปรึกษา (Advisory Service), ผู้จัดการเงินทุน (Fund Manager), ผู้ให้บริการรับฝากและดูแลกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Custodial Wallet Providers) และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิทัล (ICO portals) รวมถึงธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ

2) ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่มีผู้กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ ธปท. จะให้เข้าร่วมทดสอบใน Sandbox เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนที่จะสามารถใช้เป็นวงกว้างได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ในประเด็นที่ว่า ธนาคารพาณิชย์ หรือกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ สามารถถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโตเคอร์เรนซี หรือโทเค็นดิจิทัล เป็นต้น ได้หรือไม่นั้น ธปท. ระบุว่า หากเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่มีผู้กำกับดูแลเฉพาะ สามารถออกและถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามที่ผู้กำกับดูแลกำหนด โดยมูลค่าเหรียญที่ถือครองจะถูกหักจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเต็มจำนวน

Advertisment

และหากเป็นธนาคารพาณิชย์และบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจการเงิน สามารถถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลได้เฉพาะ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยต้องได้รับการอนุญาตจาก ธปท. ก่อน ทั้งนี้ กรณีธนาคารพาณิชย์จะถูกหักจากเงินกองทุนของธนาคารเต็มจำนวน ส่วนกรณีบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจการเงิน จะถูกหักจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเต็มจำนวน