กทม.จับมือ ททท. ดันท่องท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

ศานนท์ หวังสร้างบุญ
ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กทม.ร่วมหารือ ททท.เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศ ดันงานวิ่ง Trail รุกพื้นที่ตลาดต่างประเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับนายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม แผนการโปรโมต ตลอดจนความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดจัดประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“ททท.ถือเป็นแม่งานใหญ่ในเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่ง กทม.ก็มีพื้นที่ชุมชนที่เราดูแลและสามารถสร้างเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ โดยให้ชุมชนเป็นฐาน ภาครัฐและเอกชนร่วมส่งเสริม ซึ่งจะเป็นงานระยะยาว ไม่ใช่การเป็นแค่ Event

โดยชุมชนอาจต้องดึงอัตลักษณ์ของตนเองที่ชัดเจนออกมา และดูว่ามีความเป็น Mass พอหรือไม่ ถือเป็นงานที่ท้าทายและเป็นหน้าที่สำคัญของ กทม.ที่ต้องดูแลเส้นเลือดฝอย โดยต้องปรึกษาททท.ควบคู่กัน เพื่อให้กิจกรรมสามารถจัดได้อย่างต่อเนื่องในทุกปี” นายศานนท์กล่าว

นายชาญยุทธกล่าวต่อว่า กิจกรรมที่ กทม.จัด มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ รวมถึง กทม.มี Tourism Product ที่คล้ายกับของ ททท. ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยทางฝ่ายกิจกรรมของ ททท.ได้เตรียมแผนไว้บ้างแล้ว ทั้งนี้กิจกรรมที่ปักหมุดจัดในพื้นที่ กทม. มี 3 กิจกรรม ได้แก่ งาน Countdown, งานสงกรานต์ Festival และงานลอยกระทง

ซึ่งยอดการจองสายการบินและโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของไทยจะขยาย Scale ได้ จากทั้ง 3 Major Festival นี้ ซึ่งต่อไป กทม.และ ททท.สามารถเชื่อมโยงและสอดแทรกกิจกรรมย่อย ๆ ระหว่างกันได้อีก

สำหรับภาพรวมการหารือวันนี้ ได้พูดคุยใน 4 ประเด็นหลัก คือ

ประเด็นแรก การจัด 12 เทศกาลตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Major Event ของ ททท. เพื่อให้ภาพรวมกิจกรรมสามารถเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทาง กทม.จะได้นัดหารือรายละเอียดกิจกรรมที่กำหนดจัดทั้งในปีนี้และปีหน้าร่วมกับทาง ททท. อีกครั้ง

ประเด็นที่ 2 คือ การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดในปีนี้ โดยสมาคมนักวิ่ง และครั้งที่สองในปีหน้า จัดโดย ททท. ซึ่งของ ททท. กทม.จะเร่งจัดทำ Trail วิ่ง ที่น่าสนใจ 3-4 เส้นทาง เพื่อโปรโมตและทำให้เป็นที่รู้จักในระดับ Worldwide ต่อไป

ประเด็นที่ 3 คือ การโปรโมตการท่องเที่ยวกลางคืน หรือ Night Life เพื่อสร้างเศรษฐกิจกลางคืน ซึ่งต้องดูรายละเอียดและขอบเขตทางด้านกฎหมายและพื้นที่อีกครั้งว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง

และประเด็นที่ 4 คือ การส่งเสริมตลาดในต่างประเทศ ซึ่ง กทม.ต้องหารือกับ ททท.อย่างใกล้ชิดต่อไป