ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ลด เบนซิน โซฮอล์ 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 40 สตางค์

น้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลง เติมน้ำมัน
Photo by Dawn McDonald on Unsplash

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์ทุกชนิด และดีเซลพรีเมี่ยม ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 40 สตางค์ ดีเซลธรรมดาคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (28 ก.ย.) 

วันที่ 27 กันยายน 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 28 ก.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 41.16 บาท
 • GSH95 = 33.75 บาท
 • E20 = 32.64 บาท
 • GSH91 = 33.48 บาท
 • E85 = 31.44 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 39.24 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ลดลง 40 สตางค์ สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 33.75 บาท
 • GSH91S EVO 33.48 บาท
 • GSH E20S EVO 32.64 บาท
 • GSH E85S EVO 31.44 บาท
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)