จอดรถฟรี 2 สนามบิน AOT คาดผู้โดยสารปีใหม่รวม 2 ล้านคน

สนามบินสุวรรณภูมิ

AOT เปิดจอดรถฟรีสนามบินสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต คาดช่วงปีใหม่ผู้โดยสารรวม 2 ล้านคน พุ่ง 177% เทียบปีใหม่ 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 AOT ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่

โดยยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งได้ตระหนักถึงการกลับมาให้บริการในยุค New Normal ซึ่งในช่วงนี้ที่การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว และมีผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินเพิ่มมากขึ้น

โดย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการจัดตั้งศูนย์ Single Command Center ตามสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อบริหารจัดการเรื่องความแออัดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ทสภ. โดยเฉพาะในช่วงเวลา Peak Hour ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ทสภ.ปฏิบัติงานเวรตลอด 24 ชั่วโมง

ตลอดจนได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมรถแท็กซี่ และรถสาธารณะมาให้บริการเพิ่มเติมหากมีความต้องการใช้บริการจำนวนมาก

Advertisment

ยกเว้นค่าที่จอดรถโซน C สุวรรณภูมิ ถึงเที่ยงคืนวันที่ 3 ม.ค.

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 3 มกราคม 2566 พร้อมจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

และท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์ฟรี ณ อาคาร X-Terminal เริ่มจอดได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2566 และจัดพื้นที่ลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงาน ทภก. เริ่มจอดได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 24.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2566

สำหรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 2 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.28 เมื่อเทียบกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565)

แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 832.51 และผู้โดยสารภายในประเทศ ประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.05 และมีเที่ยวบินประมาณ 12,190 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.01 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 5,340 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 260.53 และเที่ยวบินภายในประเทศประมาณ 6,850 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.98

Advertisment

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่คาดผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 145,000 คน