สถานะเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 https://flood65.disaster.go.th เช็กที่นี่

น้ำท่วม
ภาพจากเพจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

เปิดวิธีเช็กสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 กรอบวงเงิน 6,258.54 ล้านบาท เช็คได้ที่นี่ ล่าสุด ปภ.โอนเงินเข้าบัญชี ช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัยชุดแรกแล้ว

วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่ 5,000-9,000 บาท เป็นกรณีพิเศษ กรอบวงเงิน 6,258.54 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน 66 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย และกรุงเทพมหานคร

โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565
แฟ้มภาพ

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 2565

1) กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท

2) กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 7,000 บาท

3) กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า 60 วันขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท

Advertisment

โดยมีหลักเกณฑ์ต้องเป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม ถึง 28 ตุลาคม 2565 ทั้งกรณีน้ำท่วมโดยฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงการระบายน้ำจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ กับต้องเป็นที่อยู่ที่ประสบอุทกภัยตามที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รับผลกระทบกรณีใดกรณีหนึ่งคือ ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขัง ตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วันขึ้นไป

สถานะการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. กระทรวงมหาดไทย ได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 38,408 ครัวเรือน

โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสิน และธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 1 เข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 38,408 ราย ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) แบ่งเป็น ธนาคารออมสิน 5,645 ราย และธนาคารอื่น 32,763 ราย

Advertisment

อย่างไรก็ตาม มีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,006 ราย ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้ เนื่องจากไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ซึ่ง ปภ.ได้แจ้งให้จังหวัดประสานผู้ประสบภัยมาดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินช่วยเหลือต่อไป

4 จังหวัดรอโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม

ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น และสุพรรณบุรี รวม 75,841 ครัวเรือน จำนวนเงิน 547,805,000 บาท ซึ่งจะได้รวบรวมส่งให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไป

5 จังหวัดไม่มีครัวเรือนเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ

กระบี่ ชุมพร ตราด นราธิวาส และอำนาจเจริญ ไม่มีครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ

จังหวัดที่รอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับจังหวัดอื่น ๆ หลายจังหวัด มีกำหนดการประชุม ก.ช.ภ.จ. เพื่อตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ ปภ. เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

ช่องทางเช็กสถานะเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี 2565

สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของตนเองได้ที่ https://flood65.disaster.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511เช็คสถานะน้ำท่วมปี 2565

ภาพจากเว็บไซต์ https://flood65.disaster.go.th