ศาลปกครองกลางสั่งเบรกทางเลียบเจ้าพระยา

ศาลปกครองกลางสั่งเบรกทางเลียบเจ้าพระยา
ภาพจากเว็บไซต์สำนักงานเขตบางรัก

ศาลปกครองกลางเบรกโครงการพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยา หรือทางเลียบเจ้าพระยา สั่ง กทม.แก้ 4 จุดก่อนดำเนินโครงการ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้ระงับการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร จนกว่าจะมีการจัดให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

               

2.จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน

3.การขออนุญาตกรมเจ้าท่าในการก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ

4.การขออนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรในส่วนที่โบราณสถาน โบราณวัตถุได้รับผลกระทบจากโครงการพาดผ่าน

Advertisement
ศาลปกครองกลางสั่งเบรกทางเลียบเจ้าพระยา
ภาพจากเว็บไซต์สำนักงานเขตบางรัก ครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือทางเดิน-ปั่นเลียบแม่น้ำ มาจากหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรและพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำสำหรับประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิต เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการก้าวสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้ด้วย

กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดทำแผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางยาวรวม 57 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และโครงการนำร่อง 14 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างในการพัฒนาเจ้าพระยาในพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต

โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นที่ปรึกษาการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท เพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน