กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์

คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์

ครอบครัวเจียรวนนท์ เผยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ พร้อมกำหนดการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ครอบครัวเจียรวนนท์ แจ้งข่าวคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ภริยานายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซี.พี.กรุ๊ป) ได้ถึงแก่อนิจกรรม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นความสูญเสียและเศร้าโศกต่อครอบครัวเจียรวนนท์ บุคคลใกล้ชิด รวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ อย่างยิ่ง ด้วยเพราะคุณหญิงเทวีเป็นบุคคลมีเปี่ยมด้วยความเมตตา ทำนุบำรุงศาสนา และช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส เป็นนิจศีล จึงเป็นที่รักของทุกคน และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมในฐานะแม่ดีเด่น และสตรีไทยดีเด่น

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณหญิงเทวี เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับสังคม ดูแลครอบครัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน รวมถึงมีความศรัทธาและใฝ่ทำนุบำรุงในพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

พร้อมกันนี้ครอบครัวเจียรวนนท์ ได้เผยแพร่กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ มีความว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ป.ช.,ป.ม.,ต.จ.

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

สำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญกุศล ณ บ้านพัก ในหมู่บ้านวินด์มิลล์ บางนา ตามวันและเวลา ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำ
เวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวง
เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ 30 มิถุนายน-วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

เวลา 18.00 น. แสดงธรรมเทศนา
เวลา 18.30 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566

เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1
พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา
เวลา 18.30 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
สวดถวายพรพระ
รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหาร (ปิ่นโต)
เวลา 18.30 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ – ร่วมบำเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย