แอชตัน อโศก : ผู้ซื้อคอนโดฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญา รับเงินคืนทั้งหมดได้

แอชตัน อโศก Ashton Asoke
ภาพจาก www.ashtonasoke.net

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชี้ผู้ซื้อคอนโดฯ “แอชตัน อโศก” มีสิทธิยกเลิกสัญญา พร้อมขอเงินคืนทั้งหมดและดอกเบี้ยได้ เพราะผู้ประกอบการเป็นผู้ผิดสัญญา 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 จากกรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา สั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง โครงการคอนโดมิเนียม แอชตัน อโศก ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทย่อยของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากโครงการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคารนั้น

นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างอาคารผิดกฎหมาย เกิดจากรัฐไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่บังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ต้น ปล่อยให้ผู้ประกอบการสร้างอาคารที่ผิดกฎหมาย เมื่อเปิดใช้อาคารแล้ว และศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯฃ ผู้เสียหายจากการที่อาคารต้องถูกรื้อถอนนั้น คือ ผู้บริโภค

เพราะฉะนั้น คนที่ต้องออกมารับผิดชอบคือ ผู้ประกอบการ ต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้ผู้บริโภคในทุกกรณีก่อน ส่วนการที่ผู้ประกอบการจะไปเรียกร้องกับหน่วยงานที่อนุญาตก่อสร้างนั้นเป็นเรื่องคนละส่วนกัน

ด้านนายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า กรณีนี้ถือว่าผู้ประกอบการเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้บริโภคซื้อห้องแล้วอยู่อาศัยไม่ได้ตลอดไปตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนมีสิทธิยกเลิกสัญญา และขอให้บริษัทคืนเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งทางมูลนิธิจะช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินคดีกับบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการ

รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯกล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิต้องการเตือนคนที่กำลังจะซื้อคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษควรจะตรวจสอบข้อมูลให้ดี เช่น การตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ดำเนินการขายและก่อสร้าง และการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตของผู้ประกอบการ เป็นต้น

เพราะอาจพบปัญหา เช่น อาจจะไม่ได้ห้อง เพราะคอนโดฯไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง หรือซื้อแล้วอาจจะถูกรื้อถอน เพราะเป็นการก่อสร้างที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพฯ อาจจะมีการสร้างแบบผิดกฎหมายและถูกร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้ถูกระงับการสร้างชั่วคราวในระหว่างตรวจสอบ

ทำให้มีการสร้างต่อไปเรื่อย ๆ จนเปิดใช้อาคาร สุดท้ายหากศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สั่งรื้อถอน คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้บริโภค

พร้อมช่วยเหลือเรียกร้องค่าเสียหาย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ทางมูลนิธิยินดีช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ ในการเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคที่มีปัญหาสามารถร้องเรียนมาที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้
  2. เอกสารซื้อขายคอนโดฯ
  3. เอกสารใบเสร็จรับเงิน
  4. เอกสารการเป็นเจ้าของห้องชุด (ในกรณีที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว)

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค e-Mail : [email protected]

สำหรับผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิในเรื่องต่าง ๆ สามารถปรึกษาและร้องเรียนได้ที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ติดต่อร้องทุกข์ (ศูนย์พิทักษ์สิทธิ) โทร. 0-2248-3737, 08-9788-9152 วันทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือ [email protected]