เปิดคำพิพากษาฉบับเต็ม “แอชตัน อโศก” ตุลาการเสียงข้างน้อยเห็นแย้ง

ศาลปกครอง

เปิดคำพิพากษาฉบับเต็มของศาลปกครองสูงสุด หลังศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตคอนโดหรู “แอชตัน อโศก” ด้านตุลาการเสียงข้างน้อยเห็นแย้ง ชี้ควร “ยกฟ้อง”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตคอนโดหรู “แอชตัน อโศก” โดย เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบ กทม. 6 เลขที่ 18/2558 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2558 และเลขที่ 69/2558 ลว. 16 กรกฎาคม 2558 และใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี ตามแบบ ยผ.4 เลขที่ 48/2559 ลว. 22 มิถุนายน 2559 ฉบับแก้ไข และเลขที่ 129/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

ต่อมานายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยระบุว่า จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว เบื้องต้นทางบริษัทจะขอเวลาประมาณ 14 วันเพื่อไปหารือหน่วยงานต้นเรื่องคือ รฟม.และกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือและหาทางออกร่วมกันในเบื้องต้น ว่าจะดำเนินการแก้ไขและหาทางเยียวยาเรื่องนี้อย่างไร

นายชานนท์กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นความผิดของทางบริษัท เพราะบริษัทได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งการขอใบอนุญาตก่อสร้าง และการขอใช้พื้นที่จาก รฟม. ซึ่งทางบริษัทได้มีการจ่ายเงินตอบแทนให้กับทาง รฟม.ด้วย

หลังจากนั้นได้มีการเผยแพร่รายละเอียดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จำนวน 176 หน้า ในเว็บไซต์ของศาลปกครองสูงสุด ที่น่าสนใจมีความเห็นแย้งของนายกมล สกลเดชา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะตุลาการเสียงข้างน้อยฝ่ายที่สองที่ไม่เห็นพ้องด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเสียงข้างมาก โดยเห็นควรให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็น “ยกฟ้อง”

ด้านนายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า กรณีนี้ถือว่าผู้ประกอบการเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้บริโภคซื้อห้องแล้วอยู่อาศัยไม่ได้ตลอดไปตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนมีสิทธิยกเลิกสัญญา และขอให้บริษัทคืนเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งทางมูลนิธิจะช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินคดีกับบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการ

คลิกดูคำพิพากษาฉบับเต็ม

คำพากษา แอชตัน อโศก

ความเห็นแย้งตุลาการเสียงข้างน้อย คดีแอชตันอโศก