วันหยุดเดือนตุลาคม 2566 เช็กวันหยุด วันสำคัญ วันหยุดต่อเนื่อง

วันหยุดเดือนตุลาคม 2566

กางปฏิทินวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2566 เช็กวันหยุด วันสำคัญ วันหยุดต่อเนื่อง รวมถึงวันพระของชาวพุทธ

เดือนตุลาคม เดือนที่ 10 ของปี เป็นเดือนที่มีวันสำคัญ ๆ หลายวัน “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อช่วยวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยว ทำกิจกรรมกับครอบครัว ทำบุญ สังสรรค์กลุ่มเครือญาติ เพื่อนฝูง จองตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ต จองทัวร์ ฯลฯ ล่วงหน้าได้

วันหยุดเดือนตุลาคม

 • วันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (หยุดต่อเนื่อง 13-15 ต.ค.)
 • วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 2566 วันปิยมหาราช (หยุดต่อเนื่อง 21-23 ต.ค.)

วันสำคัญ เดือนตุลาคม 2566

 • 1 ตุลาคม 2566 วันผู้สูงอายุสากล
 • 4 ตุลาคม 2566 วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
 • 5 ตุลาคม 2566 วันครูโลก / วันนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 6 ตุลาคม 2566 วันยิ้มโลก / วันรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลา
 • 7 ตุลาคม 2566 วันมะเร็งเต้านมสากล
 • 8 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 • 9 ตุลาคม 2566 วันไปรษณีย์โลก
 • 11 ตุลาคม 2566 วันเด็กหญิงสากล
 • 13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันลดภัยพิบัติสากล
 • 14 ตุลาคม 2566 วันประชาธิปไตย
 • 15 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 16 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ / วันอาหารโลก
 • 17 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ / วันตำรวจ
 • 18 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 19 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ / วันเทคโนโลยีของไทย
 • 21 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ / วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า
 • 22 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 23 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ / วันปิยมหาราช
 • 24 ตุลาคม 2566 วันสหประชาชาติ / วันโปลิโอโลก
 • 29 ตุลาคม 2566 วันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)
 • 31 ตุลาคม 2566 วันฮัลโลวีน (วันปล่อยผี) / วันออมแห่งชาติ

วันพระ เดือนตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีเถาะ (วันออกพรรษา)