เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (3 พ.ย.) กทม.พบเกินค่ามาตรฐาน 43 พื้นที่

ฝุ่น กรุงเทพ สภาพอากาศ
แฟ้มภาพ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เช้าวันนี้ (3 พ.ย. 2566) พบเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ 6 จังหวัด กทม.พบเกินค่ามาตรฐาน 43 พื้นที่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ 07.00 น.

รายงานฯ สรุปได่ดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.สระบุรี และ จ.กาฬสินธุ์

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 4.9-21.8 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 13.7-38.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.9-40.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.4-25.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.8-11.8 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 43 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 24.1-54.1 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK