BITE SIZE : บัตรทอง 2567 อัพเกรดใหม่ เพิ่ม 30 บาทรักษาทุกที่

Prachachat BITE SIZE
โดย พฤฒินันท์ สุดประเสริฐ

เปิดปีใหม่ 2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มต้นโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ให้คนไทยที่มีสิทธิบัตรทอง สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ใน 4 จังหวัด คือ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส ตั้งแต่ 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ขณะที่คนไทยในต่างประเทศ สปสช. เปิดให้สามารถใช้สิทธิ 30 บาทหรือบัตรทอง ผ่านบริการ Telemedicine ที่ร่วมกับ สปสช. ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

แล้วสิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ และบริการ Telemedicine เมื่ออยู่ต่างประเทศ จะมีเงื่อนไขอย่างไร ใช้สิทธิได้ที่ไหน

Prachachat BITE SIZE สรุปให้ฟัง

30 บาทรักษาทุกที่ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

คนไทยที่มีสิทธิบัตรทอง เกือบ 50 ล้านคน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

ร้านยา ให้บริการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ โดยปรึกษาเภสัชกรและรับยา สำหรับ 16 กลุ่มอาการ มีดังนี้

  1. ปวดหัว (HEADACHE)
  2. เวียนหัว (Dizziness)
  3. ปวดข้อ (PAIN IN JOINT)
  4. เจ็บกล้ามเนื้อ (MUSCLE PAIN)
  5. ไข้ (FEVER)
  6. ไอ (COUGH)
  7. เจ็บคอ (SORE THROAT)
  8. ปวดท้อง (STOMACHACHE)
  9. ท้องผูก (CONSTIPATION)
  10. ท้องเสีย (DIARRHEA)
  11. ถ่ายปัสสาวะขัด, ปัสสาวะลำบาก, ปัสสาวะเจ็บ (DYSURIA)
  12. ตกขาวผิดปกติ (VAGINAL DISCHARGE)
  13. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน (SKIN RASH/LESION)
  14. บาดแผล (WOUND)
  15. ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตา (EYE DISORDER)
  16. ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหู (EAR DISORDER)

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 32 อาการ ทำแผล ฝากครรภ์-ตรวจหลังคลอด โดย 32 กลุ่มโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพ มีดังนี้

  1. ไข้ตัวร้อน
  2. ไข้และมีผื่นหรือจุด
  3. ไข้จับสั่น
  4. ไอ
  5. ปวดศีรษะ
  6. ปวดเมื่อย
  7. ปวดหลัง
  8. ปวดเอว
  9. ปวดท้อง
  10. ท้องผูก
  11. ท้องเดิน
  12. คลื่นไส้อาเจียน
  13. การอักเสบต่าง ๆ
  14. โลหิตจาง
  15. ดีซ่าน
  16. โรคขาดอาหาร
  17. อาหารเป็นพิษ
  18. โรคพยาธิลำไส้
  19. โรคบิด
  20. โรคไข้หวัด
  21. โรคหัด
  22. โรคสุกใส
  23. โรคคางทูม
  24. โรคไอกรน
  25. โรคผิวหนังเหน็บชา
  26. ปวดฟัน
  27. เหงือกอักเสบ
  28. เจ็บตา
  29. เจ็บหู
  30. โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  31. ภาวะแท้งคุกคามหรือหลังแท้งแล้ว
  32. การให้ภูมิคุ้มกันแก่โรคแก่บุคคลทั่วไป หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด ทารกและเด็ก

คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น รับบริการตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอกตามการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟูลออไรด์

คลินิกการแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น นวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษา เป็นต้น

คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น ให้บริการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (อายุ 50-70 ปี) รวมถึงตรวจแล็บตามใบสั่งตรวจของแพทย์ เป็นต้น

โดยสามารถสังเกตสัญลักษณ์ของ สปสช. และเข้ารับบริการจากหน่วยบริการเอกชนได้ทันที และหากมีอาการที่ต้องการรักษาต่อเนื่อง ก็จะได้รับการส่งตัวทันที

สำหรับขั้นตอนของการใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือสำหรับเด็กเล็ก ใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครอง ยื่นที่หน่วยบริการและรับบริการตามขั้นตอนปกติ โดยหากต้องรับยา บางโรงพยาบาลสามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือส่งยาทางไปรษณีย์ได้

หรือถ้าใครที่อยากนัดหมายล่วงหน้า ไม่อยากไปรอคิวที่สถานพยาบาล สามารถทำได้ผ่านระบบ “หมอพร้อม” ทั้งทางแอปพลิเคชั่นและ Line Official Account รวมถึงทางแอป “เป๋าตัง” เมนู “กระเป๋าสุขภาพ” สำหรับบริการด้านเสริมสร้างสุขภาพ

โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ แบบใหม่ มีการลิงก์ข้อมูลการรักษาแบบออนไลน์ ทุกครั้งที่รับบริการจากหน่วยบัตรทองเสร็จ จะถูกบันทึกประวัติการรักษา ช่วยให้หน่วยอื่น ๆ ตรวจสอบ วางแผนการรักษาง่ายขึ้น

รวมถึงการรักษาที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เมื่อเข้ารักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบ 30 บาทรักษาทุกที่
ภายในเดือนมีนาคมนี้ โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ จะขยายไปอีก 8 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี พังงา หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ นครราชสีมา และสระแก้ว และจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้

อยู่ต่างประเทศ Telemedicine หาหมอไทยได้

อีกสิทธิใหม่ของบัตรทอง คือการให้บริการ Telemedicine หรือพบหมอทางไกล ผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ

โดยผู้มีสิทธิบัตรทองที่อาศัยในต่างประเทศ หรือเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้าเจ็บป่วย สามารถใช้บริการพบหมอทางไกล ผ่าน Telemedicine ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย พบแพทย์ผ่านแอปที่อยู่ในระบบบัตรทอง ขอคำปรึกษาได้ทันที แต่ไม่สามารถส่งยาจากไทยได้ เนื่องจากปัญหาด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ Telemedicine อาจออกเอกสารให้ เป็นใบสรุปอาการและยาที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ป่วยไปพบคุณหมอในประเทศนั้น ๆ เพื่อรับการดูแลต่อไป

สำหรับแอป Telemedicine ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ และสามารถเชื่อมกับการใช้บริการ 30 บาทรักษาทุกที่ สามารถใช้บริการได้ดังนี้

 1. แอปพลิเคชัน Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็ม ดี) โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @Sooksabaiclinic ลงทะเบียนรับบริการได้ที่ http://www.telemed.salubermdthai.com/
 2. แอปพลิเคชัน Clicknic (คลิกนิก) โดยคลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @clicknic
 3. โททอลเล่เทเลเมด (Totale Telemed) โดยเดอะโททอลเล่คลินิก สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @totale
 4. แอปพลิเคชัน Mordee (หมอดี) โดยชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @mordeeapp ลงทะเบียนรับบริการได้ที่ https://form.typeform.com/to/qKY8gV4X

ขณะเดียวกัน สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) หากมีอาการเจ็บป่วย 42 อาการ สามารถพบหมอทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่นข้างต้น และรอรับยาที่บ้านได้

“สิทธิบัตรทอง” รักษาอะไรได้บ้าง ?

นอกจากสิทธิบัตรทองจะอัพเกรด รักษาได้ทุกที่แล้ว ยังสามารถใช้สิทธิการรักษาและดูแลสุขภาพได้เหมือนเดิม ตั้งแต่การเจ็บป่วยเล็กน้อย ไข้ ไอ ไม่สบาย อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยระดับอันตรายต่อชีวิต

การรักษาโรคเรื้อรัง หรือโรคค่าใช้จ่ายสูง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต การผ่าตัดหัวใจ การให้ยาละลายลิ่มเลือด การดูแลผู้ป่วยเชื้อเอชไอวี

การตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ ทำคลอด การดูแลเด็กแรกเกิด การดูแลสุขภาพฟัน ตั้งแต่ตรวจจนรักษา ถอนฟัน-อุดฟัน-ขูดหินปูน-ผ่าฟันคุด การรักษาด้วยแพทย์แผนไทย

จนถึงการดูแลสุขภาพ การวางแผนครอบครัว ตั้งแต่ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน บริการยาคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ การทำกายภาพบำบัด อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการรักษาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต

สำหรับผู้ที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรทอง ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ มีหน่วยบริการที่ไหนบ้าง หรืออยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรทอง สามารถสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้

 • สายด่วน โทร.1330
 • เว็บไซต์ www.nhso.go.th
 • Line Official Account ของ สปสช. @nhso

นอกจากนี้ สปสช. เพิ่มช่องทางพิเศษสำหรับให้ข้อมูลและขั้นตอนการใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ พร้อมช่วยแก้ไขปัญหากรณีติดขัดการเข้ารับบริการ ซึ่งสามารถกดหมายเลขบริการของสายด่วน 1330 ตามจังหวัดที่อยู่ได้ทันที โดยพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

 • จังหวัดแพร่ โทร. 1330 กด 61
 • จังหวัดเพชรบุรี โทร. 1330 กด 65
 • จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 1330 กด 67
 • จังหวัดนราธิวาส โทร. 1330 กด 612

อย่างไรก็ตาม แม้การไม่มีโรค จะเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ถ้าไม่สบายเมื่อไหร่ หาหมอดีกว่า จะได้รักษาถูกวิธี และโครงการ 30 รักษาทุกที่ ก็ตอบโจทย์ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์


ติดตาม Prachachat BITE SIZE EP.37 ได้ที่ https://youtu.be/HN9S9VZcBiU