ศาลล้มละลาย สั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู “สหวิริยาเพลทมิล” ในเครือสหวิริยา

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนของผู้บริหารแผนบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2561 ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ศาลลัมละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนของ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัต (มหาชน) ลูกหนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นผู้บริหารแผน นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่13 ธันวาคม 2566 เห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนของผู้บริหารแผนฉบับที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม2566 ตามมาตรา 90/63 แห่งพระราชบัญญัติลัมละลาย พุทธศักราช 2483

ประกาศ ณ วันที่12 มกราคม พ.ศ. 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเหล็กของเครือสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่น ป้อนสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างต่างๆมีประสบการณ์มานานกว่า 50 ปี