สุริยะ กางแผนลดค่าตั๋ว-เพิ่มเที่ยวบิน ช่วงสงกรานต์ 2567 คุมเข้มราคาทุกแอร์ไลน์

สุริยะ กางแผนลดค่าตั๋ว-เพิ่มเที่ยวบินในประเทศ

“สุริยะ” กางแผนลดค่าตั๋วเครื่องบิน-เพิ่มเที่ยวบินในประเทศช่วงสงกรานต์ 2567 ชี้ 6 สายการบินรวมใจเพิ่ม 104 เที่ยว พร้อมเผยผลเปรียบเทียบ 3 เส้นทางยอดฮิตช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ชี้ “กรุงเทพฯ-ภูเก็ต” ค่าตั๋วลดลงเกือบ 10% ส่วนเชียงใหม่หั่นลงกว่า 14%

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบินไปดำเนินการจัดเตรียมแผนเพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้มีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 รวมระยะเวลา 6 วัน และให้สายการบินจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ สำหรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาบัตรโดยสารเครื่องบินแพง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนด้วยนั้น

ทั้งนี้ กพท. ได้รับการประสานจาก 6 สายการบินที่ให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย สายการบินไทย สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท และได้จัดสรรตารางเวลาการบินของสนามบินและการขออนุญาตทำการบิน ในช่วงระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน และวันที่ 15-16 เมษายน 2567 โดยมีจำนวนเที่ยวบินพิเศษเพิ่มขึ้น 104 เที่ยวบิน มีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นอีก 17,874 ที่นั่ง ซึ่งจะทำการบินไปยังสนามบินหลักให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย อุบลราชธานี อุดรธานี และขอนแก่น

นายสุริยะกล่าวต่อว่า จากการรายงานของ กพท. ระบุว่า ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลค่าโดยสาร ของวันที่ 12 เมษายน 2567 ซึ่งคาดการณ์ว่า ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันแรก โดยทุกสายการบินได้รายงานสัดส่วนการจำหน่ายราคาบัตรโดยสารในแต่ละระดับราคา ใน 3 เส้นทางยอดนิยมในการเดินทางของประชาชน ได้แก่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-กระบี่

ทั้งนี้ พบว่า เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต มีค่าโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2,501-3,000 บาท โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,611 บาท/เที่ยวบิน ขณะที่เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ มีค่าโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2,001-2,500 บาท โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,346 บาท/เที่ยวบิน และเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ มีค่าโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2,501-3,000 บาท โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,797 บาท/เที่ยวบิน

Advertisment

นายสุริยะกล่าวอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์กับราคาบัตรโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ของสายการบินที่ให้บริการแบบต้นทุนต่ำ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เทียบกับวันที่ 12 เมษายน 2567 ใน 3 เส้นทางการเดินทางยอดนิยมของประชาชนช่วงเทศกาลพบว่า เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต มีค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง 284 บาท/เที่ยว หรือลดลง 9.8% ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ มีค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง 383 บาท/เที่ยว หรือลดลง 14% และเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ มีค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง 111 บาท/เที่ยว หรือลดลง 3.8%

นอกจากนี้ กพท. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการกระจายข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว อาทิ การแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า รวมทั้งเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินในหลายช่องทาง เป็นต้น

รวมทั้งเพิ่มการสื่อสารและสร้างเครือข่ายในสังคมออนไลน์เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในการเดินทางให้ได้ตั๋วเครื่องบินในราคาที่เหมาะสม ตรวจสอบการกำหนดราคาบัตรโดยสารภายในประเทศของทุกสายการบินผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มการตรวจสอบค่าโดยสาร ณ จุดจำหน่ายที่สนามบินในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเกินเพดานราคา สามารถแจ้งหลักฐานได้ที่ https://portal.caat.or.th/complaint/