อึ้ง! รายได้อธิการ “มทร.พระนคร” ครึ่งล้าน

กรณีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สั่งการให้สภามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นส่วนราชการทั่วประเทศ 58 สถาบัน แก้ไขปัญหากรณีอธิการบดี/รักษาการอธิการบดี ที่สภาแต่งตั้งมาจากผู้เกษียณอายุราชการ หรืออายุเกิน 60 ปี โดยให้ยึดคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐาน ที่ได้พิพากษากรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กาญจนบุรี ว่าอธิการบดี/รักษาการบดีมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นส่วนราชการ จะอายุเกิน 60 ปีไม่ได้ โดยล่าสุดพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) มาให้ข้อมูลและมอบหมายให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยให้เวลา 7 วันเพื่อช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา ขณะที่นายจิตเจริญ ศรขวัญ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทป.มรภ.) ระบุว่า

ทป.มรภ.จะยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) วันที่ 27 กันยายนนี้ เพื่อให้ตรวจสอบสภา ฐานเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งอธิการบดีและผู้บริหารอื่นๆ รวมถึงจะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบอธิการบดีที่เกษียณ เนื่องจากรับเงิน 2 ทางคือ เงินเดือนจากมหาวิทยาลัย และเงินบำนาญซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องนั้น

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)พระนคร กล่าวว่า มีประเด็นที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก คือเงินเดือนข้าราชการที่อายุเกิน 60 ปี มทร.พระนคร ใช้เงินรายได้มาจากเงินค่าเทอมของนักศึกษา มาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับบุคคลเหล่านี้ ถือว่าเป็นเงินจำนวนมาก โดยข้าราชการที่มีอายุเกิน 60 ปีในระดับผู้บริหารมี 6 คนด้วยกัน

ประกอบด้วย อธิการบดี จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยรวมกับเงินงบประมาณแผ่นดินในอัตราสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมรายได้อื่นๆ ซึ่งปัจจุบันรวมกว่า 500,000 บาท ต่อเดือน รองอธิการบดี ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ที่จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราเงินเดือน 70,000 บาท ไม่เกิน 150,000 บาท มีจำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา จำนวน 1 ตำแหน่ง จ้างในอัตราเงินเดือน 100,000 บาท ต่อเดือน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 ตำแหน่ง จ้างในอัตราเงินเดือน 70,000 บาท ต่อเดือน

ซึ่งทั้งหมดเบิกจ่ายจากเงินของรายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากค่าเทอมนักศึกษาเป็นหลัก โดยค่าจ้างนี้จะไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้ตามสิทธิของตำแหน่ง เมื่อนักศึกษาทราบข่าว มีความรู้สึกว่าทำไมมทร.พระนคร ถึงปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น อยากให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและให้ทางมหาวิทยาลัยนำเงินค่าเทอมที่นักศึกษาจ่ายไปพัฒนาเรื่องอื่นๆ เช่น การเรียนการสอนหรือพัฒนามหาวิทยาลัยมากกว่าไปจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว” นายศุภวุฒิ กล่าว
ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ