มูลนิธิ​มุสลิมฯ ค้าน “กฎหมายคู่ชีวิต” หวั่นสังคมเสื่อมสลาย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 15,000 คน ได้โพสต์เอกสารคัดค้านกฎหมายคู่ชีวิต พร้อมข้อความระบุว่า มูลนิธิ​มุสลิม​เพื่อ​สันติ​ ขอคัดค้าน​ ร่าง​ พรบ.​คู่ชีวิต​ หวั่นทำลายคุณธรรม​จริยธรรม​อันดีงาม​ในประเทศ​นี้​ และจะเดินหน้า​ร่วมลงชื่อ​คัดค้าน​ต่อไป

ข้อความในเอกสาร ดังนี้

เรื่อง ขอคัดค้านกฎหมายคู่ชีวิต

เรียน ประชาชนชาวไทย เพื่อพิจารณาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต

ตามที่ปรากกข่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต และการเลิกการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับบุตรบุญธรรม และมรดก เพื่อรองรับความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยกำเนิด มีการอุปการะเลี้ยงดู และมีความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างไปจากคู่สมรส ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้น ระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) มีความเป็นห่วงต่อกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง หากมีการบังคับใช้ เพราะเป็นกฎหมายที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และเป็นกฎหมายที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นอย่างมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้้งมั่น และให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนา และศีลธรรมอันดีมาโดยตลอด เน้นความดีงามที่ตั้งอยู่บนหลักศาสนา ให้เกิดขึ้นแก่สถาบันครอบครัว และสังคม แต่กฎหมายฉบับนี้ อาจทำให้ประเทศไทย เกิดความเสื่อมสลายทางสังคม ศีลธรรมอันดีงาม ถูกทำลาย หลักคำสอนของศาสนาถูกเพิกเฉย และจะทำให้สังคมเกิดวิกฤต จนลุกลามบานปลาย และยากเกินการแก้ปัญหาเยียวยา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) จึงขอคัดค้านกฎหมายคู่ชีวิตอย่างเต็มที่ เพราะเล็งเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นกฎหมายที่ได้ไม่คุ้มเสีย ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าว อาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างกฎหมายหลายฉบับที่ยึดมั่นในรูปแบบครอบครัวของธรรมชาติที่มีคู่ครองเป็นสามีภรรยาจากเพศชายและหญิง และจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม อันที่จะนำมาซึ่งความไม่สงบในประเทศชาติ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่จะเพิ่มให้ครอบครัว ตลอดจนส่งผลต่อความไม่เสมอภาคในสังคมในหลายด้าน เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในระบบกฎหมาย สิทธิของประชาชน ตลอดจนสวัสดิการของรัฐที่ต้องพึงมีต่อประชาชน

จึงขอเรียกร้อง ให้รัฐบาลได้ทบทวนและยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ ขอเรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติได้ยับยั้งกฎหมายฉบับนี้ ขอเรียกร้อง สถาบันศาสนา ได้แสดงจุดยืนกฎหมายที่ขัดกับหลักคำสอน ขอเรียกร้องประชาชนผู้รักในศีลธรรมอันดี และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ช่วยกันแสดงพลังของสังคม ไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทย และหวังที่จะให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความดีงาม ป้องกันและปราบปรามสิ่งชั่วร้าย เพื่อให้ประเทศไทย มีความสันติสุข และเจริญก้าวหน้าด้วยความดีงามอย่างแท้จริงตลอดไป

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ


มูลนิธิ​มุสลิม​เพื่อ​สันติ​ ขอคัดค้าน​ ร่าง​พรบ​ คู่ชีวิต​ หวั่นทำลายคุณธรรม​ ​จริยธรรม​ อันนี้งาม​ ในประเทศ​นี้​ และจะเดินหน้า​ ร่วมลงชื่ิอ​ คัดค้าน​ ต่อไป

โพสต์โดย มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ – Muslim for Peace Foundation เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020

หลังโพสต์ข้อความประมาณ 6 ชั่วโมง มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามากดแสดงความรู้สึก 1,500 ครั้ง แสดงความเห็น 1,400 ครั้ง และแชร์ 2,200 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ