กทม. รื้อคุณสมบัติผู้ค้ารองรับผู้มีรายได้น้อย-ผู้ได้รับผลกระทบโควิด

สตรีตฟู้ด
Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

กทม. ปรับปรุงคุณสมบัติผู้ทำการค้า ให้ชัดเจนง่ายต่อการคัดเลือก รองรับผู้มีรายได้น้อย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เผยไม่เคยเป็นผู้ยื่นภาษีเงินได้ เป็นกู้ยืมเงิน กยศ.

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2563 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ทำการค้า (ข้อ 8.2) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับใหม่) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563

ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้ทำการค้า ว่าต้องเป็นบุคคลผู้มีรายได้น้อยหรือมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวยังค่อนข้างคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาติดขัดในทางปฏิบัติ

สกลธี ภัททิยกุล
สกลธี ภัททิยกุล

จึงหารือแนวทางการปรับปรุงคุณสมบัติผู้ทำการค้าเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิ คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากผู้ลงทะเบียนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือว่าผ่านเกณฑ์พิจารณา

ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรอง โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหาร ต้องระดับสัญญาบัตรขึ้นไป หรือเป็นประธานชุมชนที่จดทะเบียนกับกทม.

ส่วนผู้ประสงค์ทำการค้าที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปริมณฑลหรือต่างจังหวัด ผู้รับรองต้องเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำหรับกรณีของบุคคลผู้มีรายได้น้อย เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณา อาทิ ไม่เคยยื่นแบบภาษีเงินได้เนื่องจากรายได้ไม่ถึง เป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เป็นผู้มีสิทธิจองบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร (ตามหลักเกณฑ์ให้กู้ยืมเงินของ กยศ.) เป็นผู้กู้เงินออมสิน เป็นผู้พิการ หรือเป็นผู้ถูกให้ออกจากงานโดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะทำงานฯ ยกร่างประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา หากประชุมฯ เห็นชอบ จะออกประกาศกรุงเทพมหานครฯ

เพื่อใช้สำหรับการกำหนดจุดทำการค้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ค้า ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ