อยุธยาอ่วม! ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว 6 อำเภอ ตายแล้ว 2 ศพ

นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันในพื้นที่ถูกน้ำท่วมรวมแล้ว 7 อำเภอ ประกบด้วย อำเภอผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางไทร และล่าสุดเขตอำเภอบางปะหัน ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ถูกน้ำท่วมเป็นชุมชนริมแม่น้ำเจาพระยา แม่น้ำน้อย และลำคลองสายหลักของจังหวัด โดยถูกน้ำท่วมรวมแล้ว 84 ตำบล 491 หมู่บ้าน จำนวน 25,454 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิตเพราะจมน้ำแล้ว 2 ศพ พื้นที่การเกษตรเสียหาย 3,651 ไร่ สถานที่ราชการถูกน้ำท่วม 2 แห่ง วัด 10 แห่ง โรงเรียน 10 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง

อย่างไรก็ตาม จนถึงวันนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างเป็นทางการแล้ว 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน และบางไทร รวมเป็น 67 ตำบล 409 หมู่บ้าน ซึ่งล่าสุดยังได้ประกาศให้ เขตชุมชนฝั่งตรงข้ามเกาะเมือง และชุมชนริมแม่น้ำบนเกาะเมืองแต่นอกเขตคันกั้นน้ำ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วเช่นกัน

ส่วนพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินั้น เพราะอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐาน และต่อไปทางจังหวัดจะได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วม ให้ครบทุกตำบลและหมู่บ้าน ที่ถูกน้ำท่วมจริง

 


ที่มา มติชนออนไลน์