“บิ๊กเจี๊ยบ” สั่งตั้งกก.กลั่นกรองข้อมูลร้องเรียนจนท.รัฐ กำชับทหารใช้ยางพารา ในอุปกรณ์ทหาร

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคสช.

โดยพ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคสช. กล่าวว่า ทางพล.อ.เฉลิมชัยได้กล่าวถึงการทำงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช.มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมจากกระบวนการตรวจสอบเดิมที่มีอยู่ โดยกำชับให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร้องเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องการจัดสถานที่และเจ้าหน้าที่รับแจ้ง รวมทั้งการให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจและมั่นใจว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง โดยขณะนี้ ศูนย์รับเรื่องรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วทั้งในส่วนกลางและหน่วยทหารในสังกัดของกระทรวงกลาโหมในส่วนภูมิภาค จำนวน 74 ศูนย์ และมีประชาชนได้ใช้ช่องทางผ่านสายด่วน 1299 , ตู้ ปณ.444 ปณ.ราชดำเนิน 10200 และยื่นเอกสารด้วยตนเองเพื่อแจ้งข้อมูลและร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดเลขาธิการคสช ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน เพื่อพิจารณารายละเอียดความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นการกลั่นกรองในแต่ละเรื่องให้เกิดความรอบคอบ ก่อนส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ต่อไป

“สำหรับเรื่องใดที่เป็นการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยทหารโดยตรง กองทัพจะดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการคู่ขนานไปอีกทางหนึ่งด้วย” รองโฆษกคสช. กล่าว

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพารา โดยให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในกิจการของหน่วยงานนั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกส่วนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกองทัพ พิจารณาสนับสนุนตามนโยบายดังกล่าว โดยขณะนี้หน่วยงานในกระทรวงกลาโหม จะมีการนำยางพาราไปใช้ในการสร้างสนามฟุตซอล ในส่วนของกองทัพบกได้สำรวจเส้นทางที่ชำรุดทั่วประเทศและเตรียมซ่อมแซมด้วยการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง รวมถึงโครงการใช้ยางพาราในการผลิตสิ่งอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางทหารที่กองทัพได้ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขอให้ทุกส่วนเร่งดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาใช้ยางพาราในลักษณะอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาราคายางพาราตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด

 

ที่มา มติชนออนไลน์