เปิดเกณฑ์ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 12 เดือน “บัตรคนจน” ลงทะเบียนได้ที่ไหน

บัตรคนจน

เปิดเกณฑ์ขยายเวลามาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม ต.ค.64 – ก.ย.65 ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ไหน เช็ก

วันที่ 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปรายละเอียดถึงการปรับเปลี่ยนหลักการลดค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทำความเข้าใจ

ลดค่าไฟ 12 เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟที่ไหน

ผู้ถือบัตรฯ ที่ยังไม่เคยได้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน


ลดค่าน้ำ 12 เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำที่ไหน

ผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯเพื่อยืนยันตัวตน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ