โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต. เป็นกรณีพิเศษให้ ทองย้อย แสงสินชัย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษให้ พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กองทัพเรือ ผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือในขบวนพยุหยาตราชลมารค

วันที่ 17 ต.ค. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษให้แก่ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย นายทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพเรือ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน องค์กร ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติโดยส่วนรวม ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ เป็นผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ เพื่อใช้ในขบวนพยุหยาตราชลมารคมาแล้วหลายครั้ง เช่น กาพย์เห่เรือกาญจนาภิเษก พ.ศ.2539, กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ ใช้เห่ในวาระที่กองทัพเรือจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2562 ในหลวง รัชกาลที่ 9, กาพย์เห่เรือเอเปค ฯลฯ