น้องไข่เน่า-กลุ่มเจริญ Porn ยื่นสภา ขอแก้กฎหมายสร้างหนังโป๊

น้องไข่เน่า-ไฮโซลูกนัท

กลุ่มเจริญ Porn-ไฮโซลูกนัท-ไข่เน่า ยื่นหนังสือต่อสภา ขอแก้กฎหมายอาญา ม.287 สร้างหนังโป๊ถูกกฎหมาย ชี้ ควรเปิดเสรีภาพในการแสดงออก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ข่าวสด รายงานว่า กลุ่มเจริญ Porn นำโดย นายอรรถพล ไข่ทอง หรือเบลขอบสนาม, นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือไฮโซลูกนัท พร้อมด้วย “ไข่เน่า” ดาวดัง onlyfans เข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอยื่นเรื่องริเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ (พ.ศ….)

นายอรรถพลกล่าวว่า การยื่นครั้งนี้ต้องการแก้ไขกฎหมายมาตรา 287 ว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจาร เพราะอยากให้สังคมแยกออกจากคำว่าศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและลามกอนาจาร เนื่องจากปัจจุบันควรแยกสื่อบันเทิงกับสื่อทางเพศออกจากเยาวชนอย่างชัดเจน ไม่ใช่เอากฎหมายไปกดทับแล้วเอาศิลปวัฒนธรรมอันดีไปปะหน้าเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้จึงต้องยื่น 20 รายชื่อ เพื่อแสดงเจตจำนงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

ด้านนายธนัตถ์กล่าวว่า การขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนไม่จำเป็นต้องเรียกร้องประชาธิปไตยโดยตรงเพียงอย่างเดียว การเรียกร้องประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพหรือชีวิตความเป็นอยู่ หรือเสรีภาพกับการใช้ชีวิตแต่ละวัน ในช่วงที่มีวิกฤตโควิดระบาดประชาชนคนไทยได้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่อนุญาตให้เข้ามาผลิตวิดีโอและรูปภาพเชิงศิลปะ ซึ่งเป็นภาพยนตร์แบบผู้ใหญ่ ที่มีตลาดสามารถหารายได้ในการครองชีพได้

แต่ด้วยกฎหมายที่ล้าหลังทำให้ผู้ประกอบการถูกปิดกั้นการประกอบอาชีพ ในช่วงที่มีวิกฤตโควิดและผู้ประกอบการยังถูกด้อยค่าความเป็นมนุษย์ด้วยบริบทของสังคมที่ผูกติดกับคำว่าลามกอนาจารกับศีลธรรมอันดีที่ไม่เป็นบรรทัดฐานและไม่เคยตรงกัน

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องเลิกเอาบรรทัดฐานของคำว่าคนดีของกลุ่มหนึ่งมาบังคับใช้คนที่เหลือ ควรเปิดกว้างให้มีเสรีภาพอนุญาตให้คิดและทำเองได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น

“พวกเราเห็นตรงกันว่าหนังผู้ใหญ่ หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่า หนังโป๊ ไม่ได้ทำร้ายใคร ตราบใดที่มีการควบคุมผู้ผลิต เช่น หนังโป๊เด็ก หนังโป๊ที่มีเนื้อหารุนแรง ก็ควรผิดกฎหมาย แต่หนังโป๊ที่มีเนื้อหาสวยงาม สนุกสนาน เป็นเรื่องบันเทิง ควรจะได้รับการเปิดกว้างให้มีเสรีภาพในการแสดงออกได้ และไม่ควรมีใครด้อยค่าความเป็นมนุษย์ในการแสดงออกสิ่ง ๆ นั้น” นายธนัตถ์กล่าว

ขณะที่ นพ.สุกิจกล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ผู้ริเริ่มรับทราบ เพื่อไปดำเนินการรวบรวมรายชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ปิยะพงษ์ อิงไธสง อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขียนบทสรุปจากงานวิจัยเรื่อง “หนังโป๊ : สื่อไร้สาระที่มีสาระ” ไว้ว่า การศึกษาทางด้านหนังโป๊ในแวดวงวิชาการตะวันตกชี้ให้เห็นว่า ในแง่ของการชี้ให้เห็นประโยชน์ของหนังโป๊ เช่น การทำหน้าที่เป็นพื้นที่จำลองเพื่อสร้างความสุขทางเพศ การเป็นตัวอย่างในการสร้างสุขภาวะที่ดีเรื่องเพศ หรือการแสดงออกถึงการทำหน้าที่สร้างความพอใจทางเพศให้กับผู้หญิง ที่ลบมายาคติเกี่ยวกับหนังโป๊ว่า เป็นพื้นที่ของผู้ชายเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ของผู้หญิง และทำหน้าที่สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในลักษณะการเข้าถึง และการหาความสุขทางเพศอีกด้วย

รวมไปถึงการทำหน้าที่ลดอาชญากรรมทางเพศในสังคม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ และใช้ประโยชน์จากการรับชม ซึ่งส่งผลไปยังการตอบสนองความต้องการทางเพศ เมื่อได้รับการตอบสนองก็อาจจะทำให้อาชญากรรมทางเพศลดลง


ในประเด็นนี้อาจมีการศึกษาในบริบทสังคมไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่า บทบาทของหนังโป๊มีหลากหลาย และมิติการศึกษามิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้เป็นพื้นที่เพื่อตอบสนองความสุขทางกามารมณ์เพียงเท่านั้น