4 วัคซีนสัญชาติไทย คืบหน้าถึงไหนแล้ว ?

ภาพจาก pexels

อัพเดทสถานะวัคซีนคนไทย Made in Thailand ทั้ง 4 ชนิด พัฒนาถึงไหนแล้ว ?

วันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานะ 4 วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ Chula-Cov19, HXP-GPOVac, Baiya SARS-Cov-2-Vax และ Covigen โดยแต่ละชนิดมีความคืบหน้า ดังนี้

1. Chula-Cov19

 • ผู้พัฒนา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชนิดวัคซีน mRNA
 • ความคืบหน้าในการทดสอบในมนุษย์ ระยะที่ 2
 • รัฐบาลสนับสนุน 2,715.59 ล้านบาท (งบกลางปี 2563 ที่ 398.79 ล้านบาท / งบเงินกู้ปี 2564 ที่ 2,316.8 ล้านบาท)
 • สถานะการผลิตในประเทศ พร้อมผลิต
วัคซีน ChulaCov19 ภาพจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. HXP-GPOVac

 • ผู้พัฒนา องค์การเภสัชกรรม
 • ชนิดวัคซีน Inactivated (เชื้อตาย)
 • ความคืบหน้าในการทดสอบในมนุษย์ ระยะที่ 2
 • รัฐบาลสนับสนุน 445.63 ล้านบาท (1. งบเงินกู้ปี 2563 ที่ 238.68 ล้านบาท 2.งบสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 238.68 ล้านบาท และ 3. งบหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 150 ล้านบาท)
 • สถานะการผลิตในประเทศ พร้อมผลิต
วัคซีนโควิด-19 HXP–GPOVac ภาพจากองค์การเภสัชกรรม

3.Baiya SARS-Cov-2-Vax

 • ผู้พัฒนา บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชนิดวัคซีน พัฒนามาจากต้น Nicotiana benthamiana
 • ความคืบหน้าในการทดสอบในมนุษย์ ระยะที่ 1
 • รัฐบาลสนับสนุน 1,469 ล้านบาท (งบเงินกู้ปี 2563 ที่ 160 ล้านบาท และงบเงินกู้ปี 2564 ที่ 1,309 ล้านบาท)
 • สถานะการผลิตในประเทศ พร้อมผลิต
บริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด

4. Covigen

 • ผู้พัฒนา บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
 • ชนิดวัคซีน DNA
 • ความคืบหน้าในการทดลองในมนุษย์ ระยะที่ 1
 • รัฐบาลสนับสนุน 650 ล้านบาท มาจากงบเงินกู้ปี 2563 ทั้งหมด
 • สถานะการผลิตในประเทศ ไม่ระบุ