เปิดรับสมัครผู้แทนจำหน่าย-จองล่วงหน้า สลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565

สลาก หวย ลอตเตอรี่

เปิดรายละเอียด เงื่อนไข สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายโครงการ “สลากดิจิทัล” จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565 รอบที่ 2 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดรับสมัครผู้สมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 เข้าร่วมจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการ “สลากดิจิทัล” เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. และรายงานตัวทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565คุณสมบัติ

 1. เป็นสมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 ตามที่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
 2. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก ซึ่งหมายความว่า รวมถึงการเป็นสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรสลากจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้น ๆ
 4. ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่ง หรือลูกจ้างคู่สัญญาตามสัญญา จ้างเหมาบริการกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว
 5. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนข้าราชการ
 6. ไม่เป็นภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา เว้นแต่การบวชชั่วคราวตามประดพณีนิยม
 7. ไม่เป็นลูกจ้างที่ทำงานใหกับนายจ้างในสถานประกอบการ

วิธีการสมัคร

 • ทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. และรายงานตัวทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565
 • การเรียกผู้สมัครเข้าทำสัญญาจะพิจารณาจากลำดับการสมัคร ก่อน- หลัง โดยผู้ที่สมัครก่อนจะได้รับการเรียกเข้าทำสัญญาก่อนตามลำดับ

วิธีการคัดเลือก

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ หาหตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าผิดหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด จะถูกยกเลิกการเป็นผู้สมัครทันที
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะให้ผู้ที่สมัครผ่านการตรวจสอบเข้ารับทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายตามลำดับ

เงื่อนไขการจำหน่ายสลาก

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำสลากที่ได้รับทั้งหมดเข้าสู่ระบบแพลฟอร์มเพื่อจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
 • ตำแทนจำหน่ายของโครงการต้องชำระค่าสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น สำหรับงวดชำระดังนี้
  • ชำระล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 5 – 6 ของสลากงวดวันที่ 1
  • ชำระล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 20 – 21 ของสลากงวดวันที่ 16

ทั้งนี้ ผู้แทนจำหน่ายจะต้องรับสลากไปจำหน่ายผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำทุกงวด หากไม่ชำระค่าสลากภายในวัน เวลา ที่กำหนดจะถูกบอกเลิกสัญญา และถูกตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่าย นอกกจากนี้ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญา รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไข ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ รายระเอียดอื่น ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-8688, 0 -2528-9555, 0-2528-9541 – 7, 0-2528-9503 – 7, 0-2528-9532 – 7 และ 0-2528-9511 – 23 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-9999 ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียดการสมัครผู้สมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565  รายละเอียดการสมัครผู้สมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565  รายละเอียดการสมัครผู้สมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ