ศบค. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ถึง 31 กรกฎาคม

พรกฉุกเฉิน
FIRE PHOTO : Madaree TOHLALA / AFP)

ศบค.ไฟเขียว ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครั้งที่ 18 ระยะเวลา 2 เดือน ก่อนเปลี่ยนผ่านเป็นโรคประจำถิ่น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 18

เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้มีการคงไว้ซึ่งบรรดามาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไปจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็นโรคประจำถิ่นตามที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด


อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติในการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 18 อีก 2 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 18 ครั้ง 

 • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 • ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 • ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563 
 • ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 • ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 • ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564
 • ครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
 • ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 • ครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 • ครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 30 กันยาย 2564 
 • ครั้งที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 • ครั้งที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – วันที่ 31 มกราคม 2565
 • ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565
 • ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • ครั้งที่ 18 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565