ผู้ว่าฯ สัญจร เขตปทุมวัน มุ่งแก้ปัญหารถติด

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ลงพื้นที่กิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร เขตปทุมวัน สำรวจปัญหาและโมเดลในการพัฒนาในพื้นที่ของเขต มุ่งแก้ปัญหาการจราจร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านครัวใต้ เขตปทุมวัน ว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ ผู้ว่าฯ สัญจร ครั้งที่ 5 ที่เขตปทุมวัน เป็นเขตไม่ใหญ่ พื้นที่ 8.3 ตารางกิโลเมตร แต่เป็นเขตที่เศรษฐกิจสำคัญ และมีความหลากหลาย มีทั้งชุมชน ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม ทำให้มีปัญหาหลายรูปแบบ

ปัญหาหลัก ๆ เป็นเรื่องการจราจรส่วนหนึ่ง เพราะเป็นจุดศูนย์กลางกรุงเทพฯ มีการจราจรที่หนาแน่น จุดที่จราจรติดขัดมี 4 จุดคือบริเวณบ่อนไก่ก่อนขึ้นทางด่วน แยกราชประสงค์ และแยกปทุมวัน เนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าและมีรถเข้า-ออกจำนวนมาก และบริเวณถนนวิทยุมีรถจอดเพื่อส่งของร้านขายของริมทาง

จุดเหล่านี้ได้ประสานงานกับสถานีตำรวจท้องที่พยายามผลักดันรถเข้าไปให้มากที่สุด รวมทั้งรถตุ๊กตุ๊ก รถสามล้อที่จะให้เข้าไปในห้างให้มากขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องจอดรอรับคนอยู่ด้านนอก โดยจะมีการบริหารจัดการร่วมกับทางสถานีตำรวจท้องที่มากขึ้น

ปัญหาที่พบอีกประการคือ ที่จอดรถสวนลุมพินี ซึ่งอยู่ฝั่งราชดำริตอนเช้ารถจะแน่นมาก ทำให้การจราจรติดขัดมาถึงซอยสารสิน เรื่องทางเท้าซึ่งมีจุดที่ต้องปรับปรุงหลายแห่ง เช่น ถนนวิทยุ ถนนหลังสวน ถนนราชดำริ ที่ยังมีสภาพทางเท้าไม่ดีและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเดินกันเยอะ

ด้านชุมชนในเขตมีชุมชนอยู่กลางเมืองหลายแห่ง อาทิ ชุมชนบ้านครัวใต้ ชุมชนแฟลตรถไฟ ชุมชนวัดดวงแข และชุมชนบ่อนไก่ที่เพิ่งเกิดไฟไหม้ มีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง ในการดูแลพื้นที่

ตัวอย่างที่ดีของเขตนี้คือ โรงเรียนวัดดวงแข เปิดให้เด็กนักเรียนมาทำกิจกรรมเรียนรู้วันเสาร์ (Saturday school ) มีรุ่นพี่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสอนให้ เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีกิจกรรมตอนเย็นเพื่อรอพ่อแม่มารับเด็กจะได้ไม่เสียเวลา มีการฝึกอาชีพเสริมให้เด็กสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เป็นตัวอย่างเรื่องการศึกษาที่เป็นต้นแบบและสามารถขยายไปที่อื่นได้

ส่วนการเก็บขยะไม่มีปัญหามากนัก เนื่องจากพื้นที่เล็ก หลาย ๆ ที่อย่างห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน บริหารจัดการขยะเอง เหลือขยะมาทิ้งไม่มาก และเขตปทุมวันเป็นเขตนำร่อง 1 ใน 3 เขต ที่เราจะทำการแยกขยะ หรือแยกขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขณะนี้กำลังวางแผนในการเป็นต้นแบบอยู่

สำหรับจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีจุดเสี่ยงที่วัดดวงแข ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากขึ้น บริเวณซอยร่วมฤดี มีน้ำรอระบายเล็กน้อย แต่สามารถระบายน้ำลงคลองไผ่สิงโตได้

ส่วนจุดหาบเร่แผงลอยมี 4 จุดที่ต้องพิจารณาทบทวนจัดระเบียบให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างผู้ค้าและประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจร ประกอบด้วย 1.บริเวณถนนสารสิน 2.บริเวณห้างโรเล็กซ์ ถนนวิทยุ 3.บริเวณถนนหลังสวน และ 4.บริเวณวัดดวงแข ซึ่งต้องมีมาตรการความสะอาดเรียบร้อย มีการเว้นระยะที่เหมาะสม ตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สำหรับการร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue อัตราการตอบรับของเขต 96% ถือว่าค่อนข้างดี ทางตำรวจให้ความร่วมมือดีอย่างมาก รูปแบบปัญหาในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนก็พยายามแก้ไขปัญหาเต็มที่ บางครั้งเกิดปัญหาในการรับเรื่อง อาทิ ปัญหาทางเท้า แต่ผู้ร้องเรียนแจ้งว่าเป็น ปัญหาอื่น ๆ ไม่ได้แจ้งว่าปัญหาอะไร ทำให้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนี้ฝ่ายพัฒนาใช้ AI ในการวิเคราะห์ปัญหาและทำการแบ่งประเภท เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถหยิบเรื่องไปแก้ไขได้ง่ายขึ้น