Zipmex ดิ้นเคลียร์ปัญหากับผู้เสียหายรายคน

Zipmex

Zipmex ดอดนัดพบกลุ่มผู้เสียหายบางราย ก่อนเปิดโหวตแผนฟื้นฟูกิจการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า Zipmex ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ส่งอีเมล์ข้อตกลงส่วนบุคคลถึงลูกค้า ที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกระงับการถอนเงินจากบัญชี Z Wallet และผลิตภัณฑ์ ZipUp+ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมาในชุมชนคริปโตเคอร์เรนซี และกลุ่มผู้เสียหายที่ยังไม่ได้รับการคืนสินทรัพย์ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงถ้อยความทางกฎหมายที่ยากจะเข้าใจและไม่ชัดเจน

ในช่วงเช้าของวันนี้ ตัวแทนของบริษัท Zipmex มีการนัดพบกลุ่มผู้เสียหายบางรายไปพูดคุยซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของ Zipmex ที่ได้ส่งอีเมล์ส่วนตัวให้ผู้เสียหายจากผลิตภัณฑ์ ZipUp+ และ Z Wallet
แหล่งข่าวผู้อยู่ในการหารือดังกล่าว เปิดเผยว่า อีเมล์ดังกล่าวเป็นการวัดความเห็นของผู้เสียหาย หากกด “ยินยอม” รับเงื่อนไขที่ Zipmex ส่งให้ หมายความว่ายินดีรับเงินคืนและจะไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ หากปล่อยผ่านก็ถือว่าไม่แสดงความเห็นใด ๆ

หลังจากนี้ จะมีอีเมล์ส่งถึงผู้เสียหายที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลถูกล็อกไว้ใน Z Wallet เกิน 5 พันเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ถูกระงับบัญชีอีกครั้ง ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2565-13 มกราคม 2566 เป็นการโหวตแผนการฟื้นฟูกิจการว่าจะเห็นด้วยหรือไม่

โดยผลการโหวตจะเผยแพร่ต่อสาธารณะในวันที่ 3 มีนาคม 2566 จากนั้นศาลสิงคโปร์จะพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ Zipmex ฟื้นฟูกิจการตามแผนที่อ้างมาหรือไม่

ตัวแทน Zipmex กล่าวกับแหล่งข่าวคนดังกล่าวว่า การกระทำครั้งนี้เป็นคำแนะนำของบริษัททนายความที่ว่าความให้ Zipmex เพื่อนำผลจากอีเมล์เหล่านี้ไปเสนอให้ศาลสิงคโปร์พิจารณา อย่างไรก็ตาม การกดยินยอม และการโหวตของผู้เสียหาย จะไม่กระทบต่อสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง Zipmex ในภายภาคหน้า และผู้เสียหายทุกคนยังคงจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า หากวันที่ 17 มีนาคม 2566 ศาลอนุมัติให้ฟื้นฟูกิจการ Zipmex จะต้องคืนเงินลูกค้าครบเต็มจำนวนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่คงค้างไว้ในบัญชี (Z Wallet) โดยไม่มีการชดเชยค่าเสียโอกาสใด ๆ และการคืนเงินลูกค้าจะต้องแล้วเสร็จในวันที่ 2 เมษายน 2566 เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดการคุ้มครองการล้มละลายชั่วคราวของศาล

อย่างไรก็ตาม การนัดพบกลุ่มผู้เสียหายบางรายของ Zipmex ที่อาคาร Q House จะมี 2 วัน คือ วันที่ 21-22 ธันวาคมนี้ ซึ่งการนัดพบกลุ่มผู้เสียหายบางรายดังกล่าวนี้ ทำให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหนังสือแจ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคลภายใต้โครงการ ZipUp+ เพื่อโต้เหตุการณ์ดังกล่าว

โดย ก.ล.ต.ตั้งข้อสังเกตว่าการเรียกผู้เสียหายบางรายไปพบ ถือว่าไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติต่อลูกค้า และยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อตกลงที่ Zipmex ส่งอีเมล์หาผู้เสียหายรายบุคคลด้วยว่า ข้อตกลงส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความชัดเจน ยังขาดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้า และอาจกระทบต่อสิทธิทางศาลของคนไทย โดย ก.ล.ต.ได้ขอให้ผู้เสียหายพิจารณาเงื่อนไขที่ระบุในอีเมล์ส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างรอบคอบ พร้อมเรียกร้องให้ Zipmex สื่อสารให้กับลูกค้าทุกรายเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันด้วย