บอร์ด กสทช. เห็นชอบยกเลิกกฎ Must Have เดินหน้ารับฟังความเห็น

กสทช. Must Have

บอร์ด กสทช. ประชุมนัดพิเศษ มีมติเห็นชอบยกเลิกกฎ Must Have กำหนด 7 กีฬาสำคัญให้ดูฟรี เดินหน้ารับฟังความเห็นประชาชนเป็นเวลา 30 วัน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม กสทช.นัดพิเศษ ครั้งที่ 7/2566 ได้พิจารณาเรื่อง เห็นควรยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555

โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555

โดยมอบหมายให้สํานักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนําความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเวลา 30 วัน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Advertisement

ก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมี ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธาน มีแนวคิดจะยกเลิกประกาศ Must Have ทั้งฉบับ โดยมีเหตุผลว่า เพื่อป้องกันการบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาว่า กฎดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยทำให้มีการเพิ่มค่าลิขสิทธิ์สำหรับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

สำหรับกฎ Must Have คือกฎที่กำหนดให้ 7 กีฬาถ่ายทอดสด เป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้ประชาชนรับชมได้ฟรีผ่านช่องทางฟรีทีวีดังต่อไปนี้

  • การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final)
  • การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (SEA Games)
  • การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ (Asian Games)
  • การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games)
  • การแข่งขันเอเชี่ยนพาราเกมส์ (Asian Para Games)
  • การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games)
  • การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก (Paralympic Games)

โดยกฎดังกล่าว เคยสร้างปัญหาการรับชมกีฬาสำคัญมาแล้ว เมื่อครั้งการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่ทำให้ราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนั้นสูงมาก จนไม่มีเอกชนรายไหนซื้อลิขสิทธิ์เพื่อถ่ายทอดสด