จ่อเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน 3 ราย แฝงขายประกันผ่านการบ้านเด็กประถม

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียกบริษัทประกันชี้แจง-ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่ม กรณีข้อมูลส่วนบุคคลจากการบ้านและแบบสอบถามในโรงเรียน จ่อรายงาน คปภ. เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนขายประกัน 3 ราย 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2565 ได้เรียกบริษัทประกันตามที่ปรากฏกรณีมีการแฝงแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไปกับการบ้านระบายสีของเด็กนักเรียนระับประถมศึกษา ซึ่งมีการโทรมาขายประกันให้ผู้ปกครอง

โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีการเปิดเผยแล้วว่าคือ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ซึ่งสำนักงาน PDPC ได้กำชับให้บริษัทฯ ควบคุมดูแลตัวแทนอย่างเคร่งครัดมากขึ้น โดย PDPC จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการทางปกครองที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในกรณีนี้ บริษัทฯ ชี้แจงว่าได้สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ามีตัวแทน 3 ราย เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามสัญญาตัวแทน บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกสัญญาตัวแทนดังกล่าวแล้ว และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนต่อไป

ในเบื้องต้น สำนักงานฯ ได้กำชับบริษัทฯ ให้ยกระดับมาตรการตรวจสอบและควบคุมดูแลการทำงานและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายของตัวแทนอย่างเคร่งครัดเพิ่มขึ้น และได้แจ้งให้ คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในภาคธุรกิจดังกล่าว ดำเนินการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษผู้เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานฯ จะตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมาย PDPA เพื่อพิจารณาดำเนินการทางปกครองที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทที่ละเมิดกฎหมาย PDPA ดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือผ่านสภาธุรกิจประกันไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อให้เครือข่ายบริษัทประกันฯ ตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในทำนองดังกล่าวอีกหรือไม่ และให้มีการยกระดับมาตรการตรวจสอบและควบคุมดูแลการทำงานและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายของตัวแทนอย่างเคร่งครัดมากขึ้น


สำนักงานฯ จะติดตามสถานการณ์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติกฎหมาย PDPA ทั้งนี้ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนมายังสำนักงานฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมและดำเนินการพิจารณาโทษทางปกครองแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ต่อไป