กสทช.ให้ผู้ถือครองซิมมือถือ 6-100 ซิม ยืนยันตัวตนใหม่ใน 180 วัน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

บอร์ด กสทช.เคาะร่างประกาศขึ้นทะเบียนผู้ครองซิมมากกว่า 5 เลขหมายแล้ว จ่อลงราชกิจจาฯ ขยายเวลาให้กลุ่มถือครอง 6-100 เลขหมาย มีเวลา 180 วัน จากเดิมรัฐบาลให้เวลา 30 วัน ยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมทริกซ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ด กสทช.วันนี้มีการอนุมัติร่างประกาศเรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจะนำเสนอ ครม.ภายใน 2-3 วัน และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปทันที

จะมีผลให้ผู้ที่ถือครองซิมมือถือ 6-100 เลขหมาย ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่กับผู้ให้บริการ ภายใน 180 วัน นับแต่ประกาศลงราชกิจจาฯ และผู้ที่ถือครองซิมมือถือ 101 เลขหมายขึ้นไปให้ไปยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน

โดยใช้การยืนยันตัวตนด้วยระบบไบโอเมทริกซ์ (สแกนใบหน้า) หากไม่มีการยืนยันตัวตนจะระงับสัญญาณ

สาเหตุที่มีการขยายเวลาจากเดิมที่รัฐบาลเร่งให้มีการยืนยันตัวตน หรือขึ้นทะเบียนผู้มีเลขหมายเกิน 5 เลขหมายขึ้นไปภายใน 30 วันเป็น 180 วัน เนื่องจากผู้ถือครองซิมมากกว่า 6-100 เลขหมาย มีจำนวนผู้ถือครองมากกว่า 2.86 แสนราย จึงต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการ


การยืนยันตัวตนผู้ถือครองเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสกัดการใช้ “ซิมม้า” ในการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นิยมใช้นำไปหลอกลวงประชาชน การยืนยันตัวตนใหม่จะทำให้สามารถขยายผล ติดตามการลักลอบขายซิมให้มิจฉาชีพได้ดีขึ้น