เปิดค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ EV สำหรับไรเดอร์ Grab-Robinhood

grab robinhood ev

เปิดรายละเอียดแพ็กเกจ-เงื่อนไขการเช่าขับมอเตอร์ไซค์ EV สำหรับไรเดอร์ “Grab” ชูค่าเช่าเริ่มต้นวันละ 138 บาท ด้าน “Robinhood” เปลี่ยนรถคันใหม่ฟรี เมื่อครบสัญญาเช่าขับ 1 ปี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 การให้บริการของแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ หรือแพลตฟอร์มออนดีมานด์กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เติมเต็มบริการต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ คือ “ไรเดอร์” นั่นจึงทำให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ คอยคิดหาวิธีการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของไรเดอร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือบริการเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) สำหรับให้บริการลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลการเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก “แกร็บ” (Grab) และ “โรบินฮู้ด” (Robinhood) มาสรุปไว้ดังนี้

Grab

รายงานข่าวจากแกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า แกร็บมีบริการ “Grab EV” ที่เปิดให้พาร์ตเนอร์คนขับแกร็บสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในพื้นที่บริการกรุงเทพฯ พัทยา ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยเริ่มต้นวันละ 138 บาท และเปิดลงทะเบียนรับสิทธิผ่านลิงก์แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ grabdriverth.com ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2567

รายละเอียดในการเช่าขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นเป็นดังนี้

1. STROM Extra Long Range

อัตราค่าเช่าต่อวัน :

 • 185 บาท ระยะเวลาในการเช่า 30 วัน
 • 170 บาท ระยะเวลาในการเช่า 90 วัน
 • 155 บาท ระยะเวลาในการเช่า 365 วัน

พื้นที่เปิดให้บริการ : กรุงเทพฯ

2. STROM Gorilla Pro

อัตราค่าเช่าต่อวัน :

 • 188 บาท ระยะเวลาในการเช่า 30 วัน
 • 172 บาท ระยะเวลาในการเช่า 90 วัน
 • 157 บาท ระยะเวลาในการเช่า 365 วัน

พื้นที่เปิดให้บริการ : กรุงเทพฯ พัทยา ขอนแก่น เชียงใหม่

3. STROM Gorilla Standard

อัตราค่าเช่าต่อวัน :

 • 150 บาท ระยะเวลาในการเช่า 30 วัน
 • 145 บาท ระยะเวลาในการเช่า 90 วัน
 • 138 บาท ระยะเวลาในการเช่า 365 วัน

พื้นที่เปิดให้บริการ : กรุงเทพฯ พัทยา ขอนแก่น เชียงใหม่

4. Swap&Go Stallions Dragon

อัตราค่าเช่าต่อวัน :

 • 160 บาท ระยะเวลาในการเช่า 30 วัน
 • 150 บาท ระยะเวลาในการเช่า 90 วัน
 • 140 บาท ระยะเวลาในการเช่า 365 วัน

พื้นที่เปิดให้บริการ : กรุงเทพฯ

5. Swap&Go I-motor Vapor

อัตราค่าเช่าต่อวัน :

 • 177 บาท ระยะเวลาในการเช่า 30 วัน
 • 167 บาท ระยะเวลาในการเช่า 90 วัน
 • 157 บาท ระยะเวลาในการเช่า 365 วัน

พื้นที่เปิดให้บริการ : กรุงเทพฯ

สิทธิประโยชน์ที่คนขับได้รับ

 • ฟรี สลับแบตเตอรี่ไม่จำกัด 24 ชั่วโมง
 • ฟรี อุปกรณ์คนขับแกร็บ
 • ฟรี ตะแกรงท้าย ที่วางโทรศัพท์ และสายชาร์จแบตเตอรี่รถสำหรับชาร์จไฟบ้าน หรือชาร์จที่สถานี
 • ฟรี รถสำรองใช้ทดแทนในกรณีฉุกเฉิน
 • ฟรี ค่าบำรุงรักษา
 • ฟรี ประกันชั้น 1 และ 3+ (ตามเงื่อนไขผู้ให้บริการรถแต่ละรุ่น)
 • เจ้าหน้าที่คอยดูแล และให้คำแนะนำ

เงื่อนไขโครงการเช่าขับ Grab EV

 • เฉพาะพาร์ตเนอร์คนขับรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการเท่านั้น
 • เจ้าหน้าที่แกร็บจะติดต่อกลับไปภายใน 7-14 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ เพื่อยืนยันสิทธิกับพาร์ตเนอร์คนขับ
 • หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อพาร์ตเนอร์เพื่อยืนยันนัดหมายการรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ หรือพาร์ตเนอร์ไม่สามารถเดินทางไปรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ตามนัดหมาย ทางแกร็บขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิการเช่าใช้งานและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และหากพาร์ตเนอร์ประสงค์จะเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกครั้ง จะต้องทำการลงทะเบียนเข้ามาใหม่
 • สงวนสิทธิ์เพื่อการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น Grab เท่านั้น
 • โปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด (สามารถติดตามข้อมูลโปรโมชั่นได้ที่แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ)
 • หากพาร์ตเนอร์ยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดหมดสัญญา จะต้องชำระค่าปรับกับผู้ให้บริการ
 • วิธีการชำระค่าเช่า : บริษัทจะหักเงินจากกระเป๋าเครดิตของพาร์ตเนอร์ในแอป Grab Driver ตามแพ็กเกจที่พาร์ตเนอร์คนขับแกร็บเลือก ซึ่งพาร์ตเนอร์จะต้องคงยอดในกระเป๋าเครดิตให้เพียงพอต่อการหักชำระ

grab ev

Robinhood

รายงานข่าวจากโรบินฮู้ด เปิดเผยว่า โรบินฮู้ดมีบริการ “Robinhood EV” ที่เปิดให้พาร์ตเนอร์คนขับสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในรุ่น “Robinhood Lazer” ไปใช้ในการให้บริการลูกค้าได้

รายละเอียดแพ็กเกจในการเช่าขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวเป็นดังนี้

1. แพ็กเกจ 1 เดือน (30 วัน) ค่าบริการ 190 บาท/วัน

 • ฟรี swap แบตเตอรี่ (ไม่จำกัดครั้ง)
 • ฟรี ค่าบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญาเช่า
 • รถทดแทนระหว่างซ่อม
 • พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ 3+
 • แบตเตอรี่ 2 ลูก พร้อมที่ชาร์จ 10 แอมป์
 • ผ้าบัฟ มูลค่า 200 บาท

2. แพ็กเกจ 3 เดือน (90 วัน) ค่าบริการ 185 บาท/วัน

 • ฟรี swap แบตเตอรี่ (ไม่จำกัดครั้ง)
 • ฟรี ค่าบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญาเช่า
 • รถทดแทนระหว่างซ่อม
 • พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ 3+
 • แบตเตอรี่ 2 ลูก พร้อมที่ชาร์จ 10 แอมป์
 • ผ้าบัฟ มูลค่า 200 บาท
 • เสื้อแจ็กเกต มูลค่า 1,390 บาท

3. แพ็กเกจ 6 เดือน (180 วัน) ค่าบริการ 180 บาท/วัน

 • ฟรี swap แบตเตอรี่ (ไม่จำกัดครั้ง)
 • ฟรี ค่าบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญาเช่า
 • รถทดแทนระหว่างซ่อม
 • พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ 3+
 • แบตเตอรี่ 2 ลูก พร้อมที่ชาร์จ 10 แอมป์
 • ผ้าบัฟ มูลค่า 200 บาท
 • เสื้อแจ็กเกต มูลค่า 1,390 บาท

4. แพ็กเกจ 1 ปี (365 วัน + ฟรี 30 วัน) ค่าบริการ 175 บาท/วัน

 • ฟรี swap แบตเตอรี่ (ไม่จำกัดครั้ง)
 • ฟรี ค่าบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญาเช่า
 • รถทดแทนระหว่างซ่อม
 • พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ 3+
 • แบตเตอรี่ 2 ลูก พร้อมที่ชาร์จ 10 แอมป์
 • เปลี่ยนรถคันใหม่ฟรี เมื่อครบสัญญาเช่าขับ 1 ปี
 • ผ้าบัฟ มูลค่า 200 บาท
 • เสื้อแจ็กเกต มูลค่า 1,390 บาท
 • กระเป๋าใส่อาหาร มูลค่า 990 บาท

ขั้นตอนการสมัครเช่ารถผ่านบริการ Robinhood EV

 1. กดติดตาม LINE OA @robinhoodevrider
 2. คลิก “สมัครเลย” บน Rich Menu
 3. กรอกข้อมูลให้ครบ และจ่ายเงิน 1,000 บาท เพื่อรับสิทธิจองรถ
 4. นำข้อมูลการจองมายื่นที่ศูนย์บริการโรบินฮู้ด อีวี สาขาวงศ์สว่าง
 5. ตรวจเช็กสภาพรถ และรับรถได้ทันที

robinhood ev