กสทช. คาดทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาต 4-5 ช่อง พร้อมปักประมูลคลื่น 700 MHz มิ.ย.นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวว่า จากคำสั่ง ม.44 ได้ขยายเวลาในการชำระค่าประมูลคลื่นจาก 4 งวด เป็น 10 งวด โดยหารเฉลี่ยปีละเท่า ๆ กัน และผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตได้ รวมทั้งไม่ต้องชำระค่าคลื่น 700 MHz งวดที่ 5 และ 6 คิดเป็นเงิน 13,622 ล้านบาท จากที่ชำระแล้ว 34,600 กว่าล้านบาท อย่างไรก็ตามต้องมีการศึกษาต่อไปในเรื่องการชดเชยต่าง ๆ เบื้องต้นการชดเชยกรณีคืนใบอนุญาตจะพิจารณา 2 ส่วน 1.คำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการ 2.ค่าธรรมเนียมประกอบใบอนุญาตที่ได้รับการชำระไปแล้ว โดยทางกสทช.จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการมาประเมินในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เงินที่นำมาชดเชยทั้งส่วนที่ยกเลิกการชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 5-6, ชดเชยคืนใบอนุญาต และค่า MUX

“เมื่อสามารถคืนใบอนุญาตได้ จะทำให้ทีวีดิจิทัลมีช่องน้อยลง ทำให้อุตสาหกรรมเดินหน้าไปได้ ตอนนี้ทีวีมี 27 ช่อง โดยคาดว่าจะมีการคืนช่องประมาณ 4-5 ราย ดังนั้นช่องน้อยลง ค่าโฆษณาน่าจะมากขึ้น ทั้งนี้ ทุกอย่างจะเดินได้ต้องมีการประมูลคลื่น 700 MHz โดยมั่นใจว่าโอเปอเรเตอร์รับเงื่อนไขอยู่แล้ว เพราะทุกอย่างต้องเดินหน้า”

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะยืดการชำระค่าประมูลคลื่น 900 MHz และผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ต้องการคืนใบอนุญาตต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนนี้ อย่างไรก็ตามคำสั่ง ม.44 ที่ออกมาเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน โดยแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลและโทรคมนาคม โดยจะมีการนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดในวันที่ 17 เมษายน เวลา 11.00 น. นี้ โดยจะมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลและโทรคมนาคมร่วมชี้แจง

“ที่ออก ม.44 เพราะต้องการ Set Zero ให้กับเทเลคอมและทีวีดิจิทัล เพราะที่ผ่านมาค่าคลื่นแพงเกินไป เนื่องจากใช้ราคาสุดท้ายของการประมูลตั้งต้น จากนี้จะตั้งต้นจากสิ่งที่กสทช.ศึกษาได้ โดยราคาเริ่มต้นของคลื่น 700 MHz จะออกมาภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ และจะประมูลภายในเดือนมิถุนายน จำนวน 45 MHz แบ่ง 5 ช่อง ช่องละ 5 MHz ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ ยังใช้ได้ตามปกติ เพราะทีวีดิจิทัลยังใช้คลื่นเดิม เพียงแต่แบ่งออกมาประมูล บางส่วน”

Previous articleดิอาจิโอ ปล่อยวิดีโอ “อย่าให้ผีต้องรับผิดชอบ” จุดประกายผู้ขับขี่-ผู้ใช้ถนนคืนความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์
Next article‘เอส แอนด์ พี’ ชวนคนรุ่นใหม่คลายร้อนด้วยตำรับโบราณ “ข้าวแช่ เอสแอนด์พี มีดีที่เครื่องเคียง”