อสมท กางแผนเก็บรายได้วิทยุต่อ ควัก 500 ล้าน เก็บ 47 คลื่นความถี่ ประคองธุรกิจ

อสมท ฟื้นต่อเนื่อง เปิดงบ 9 เดือน ฟาดกำไร 100 ล้าน
PRACHACHAT/Illustration/Bhattarada Manee

อสมท เปิดแผนสร้างรายได้ธุรกิจวิทยุ ควัก 500 ล้านบาท คว้า 47 คลื่นความถี่ หวังรักษาสัดส่วนรายได้คลื่นวิทยุ 24% ประคองธุรกิจ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าพมหานครและปริมณฑล จำนวน 6 คลื่น และพื้นที่ภูมิภาค จำนวน 49 คลื่น โดยการยื่นประมูลแต่ละคลื่นความถี่พิจารณาจาก 3 ปัจจัย

ได้แก่ ความสามารถในการสร้างผลกำไร ความแข็งแกร่งของเครือข่ายในการครอบคลุมพื้นที่ (Network Coverage Area) และความรับผิดชอบในบทบาทภารกิจทางสังคมของ บมจ. อสมท ที่มุ่งสร้างเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงขณะที่ผลจากการประมูลเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อสมท เป็นผู้เสนอราคาประมูลคลื่นความถี่วิทยุสูงสุด รวม 47 คลื่น แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 6 คลื่น และพื้นที่ภูมิภาค จำนวน 41 คลื่น ได้แก่ ภาคกลางและตะวันออก จำนวน 6 จังหวัด, ภาคเหนือ จำนวน 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 จังหวัด และภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด คิดเป็นงบการประมูลกว่า 500 ล้านบาท

ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพิ่มเติมบางส่วนจากสินเชื่อสถาบันการเงิน โดย บมจ.อสมท มีศักยภาพในการชำระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

“จากเดิม อสมท ถือครองคลื่นวิทยุทั้งหมด 60 คลื่น โดยเข้าร่วมประมูล 55 คลื่น แต่ประมูลได้ 47 คลื่นก็ไม่ได้ส่งผลต่อแผนธุรกิจ หรือ ทำให้ศักยภาพการออกอากาศคลื่นวิทยุอสมทที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแตกต่างจากเดิม”

สำหรับแนวทางการบริหารคลื่นความถี่วิทยุของ บมจ. อสมท แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การปรับโครงสร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ 2.การจัดผังรายการให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้ฟังมากขึ้น และสอดรับกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ 3. การจัดสรรช่วงเวลาการออกอากาศระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคใหม่ 4.การผลักดันการออกอากาศรูปแบบเดิมและดิจิทัลควบคู่กันไป รวมถึงการเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ฟังและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อตอกย้ำถึงจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

รศ.เกษมศานต์ ย้ำว่า เบื้องต้น อสมท คาดการณ์ว่า รายได้ของวิทยุจะมีสัดส่วน 24-25% ของรายได้รวมของ อสมท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งการประมูลคลื่นความถี่ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ได้มีนัยต่อการดำเนินธุรกิจ


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ