เขื่อนอุบลรัตน์อ่วม น้ำเกินความจุทะลุ 100%

เขื่อนอุบลรัตน์
ภาพจาก PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

ระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์พุ่งสูง 102.98% ของความจุเขื่อนกว่า 2,431.30 ล้าน ลบ.ม. จากน้ำหลายพื้นที่ไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้น ประกาศแจ้งเตือนระบายน้ำออก 35 ล้าน ลบ.ม.

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์สูงกว่า 182.18 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ปริมาณน้ำในเขื่อน 2,503.73 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 102.98% ของความจุเขื่อน (ความจุเขื่อนปกติ 100% เท่ากับ 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.) เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 มีน้ำไหลเข้าเขื่อน 142.98 ล้าน ลบ.ม. ทำให้เขื่อนมีปริมาณน้ำเกินความจุปกติ 72.43 ล้าน ลบ.ม.

ฉะนั้น แผนการระบายน้ำจึงอยู่ที่ 35.00 ล้าน ลบ.ม. เป็นการระบายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1 ล้าน ลบ.ม. ตามมติการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์รองรับสถานการณ์ฝนตกและการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น

ประกอบกับจะมีน้ำหลากจากพื้นที่เหนือเขื่อนไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะมีปริมาตรน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำเต็มความจุ 2,431 ล้าน ลบ.ม. (100%) ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำจะเอ่อล้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จนทำให้ต้องมีการระบายน้ำออกในปริมาณที่มากกว่าปกติ

น้ำท่วมขอนแก่น
ภาพจาก PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดความสมดุลในลุ่มน้ำชี-พอง ทั้งด้านเหนือเขื่อน และท้ายเขื่อน รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำ ตั้งแต่ 25-35 ล้าน ลบ.ม./วัน และหากปริมาตรน้ำมากกว่าความจุอ่าง 100% แล้ว (ระดับ 182.00-183.50 ม.รทก.) ให้ปรับการระบายน้ำเป็น 35-54 ล้าน ลบ.ม./วัน

โดยทยอยปรับเพิ่มการระบายแบบขั้นบันได ให้เป็นไปตามสถานการณ์/ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง และหลักวิชาการและคำนึงถึงผลกระทบเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ เขื่อนอุบลรัตน์จะจัดทำแผนระบายน้ำรายวัน แจ้งทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและประชาชนทุกภาคส่วนให้ทราบ เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับการรองรับปริมาตรน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงถัดไป

กฟผ.จึงปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ล่วงหน้า 5 วัน และหลังจากนั้นพิจารณาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามมติที่ประชุมต่อไป โดยมีแผนการระบายน้ำดังนี้

  • วันที่ 29 กันยายน 2565 ระบายน้ำ 25 ล้าน ลบ.ม
  • วันที่ 30 กันยายน 2565 ระบายน้ำ 28 ล้าน ลบ.ม.
  • วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 31 ล้าน ลบ.ม.
  • วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 34 ล้าน ลบ.ม.
  • วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ระบายน้ำ 35 ล้าน ลบ.ม.

จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ริมอ่างเก็บน้ำ ให้เฝ้าระวังระดับน้ำในเขื่อนที่สูงขึ้น และประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่ในลุ่มลำน้ำพองท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ เฝ้าระวังเตรียมยกของขึ้นที่สูง เพื่อรับสถานการณ์ระดับน้ำพองที่จะสูงเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป